Kdy byla hornostakorská zvonice vybudována, se přesně neví. V současné podobě však údajně na přelomu 17. a 18. století. Letos na podzim se dočkala tato stavba, která už leccos pamatuje, zásadní výměny dřevěného opláštění.

Tento týden uplyne rok od slavnostního otevření zrekonstruovaného kostela sv. Havla a malebné panorama na okraji obce prošlo další proměnou. Na konci října vyrostlo kolem dřevěné zvonice lešení a nyní už se celá stavba opět skví oku lahodícím zbrusu novým obložením ze štípaného smrkového dřeva.

Do stavby, která je vypodobněná na obecním znaku, ukrývá dvojici zvonů, ve schráně na svém vrcholu také připomínky doby minulé a vyvěšením černého praporu oznamuje úmrtí některého z místních obyvatel, investovalo město Kosmonosy půl milionu korun.

„S výměnou šindele se počítalo dlouhodobě, protože se už dostal na hranici životnosti. Dílčí opravy na zvonici probíhaly zhruba každé tři roky," uvedl vedoucí správního odboru Michal Šimon.

Nové dřevo bylo před svým umístěním podrobeno několikerému ošetření – proti dřevokaznému hmyzu, houbám, škůdcům, ale také vlhkosti. Během rekonstrukce stavba rovněž doznala několika menších stavebních úprav a ošetření nosné konstrukce.

Došlo také k otevření pamětní schránky umístěné v kopuli na špičce střechy a vložení nového obsahu. Přítomní se tak v textu učitele Františka Valenty z července 1961, kdy byla schrána otevřena naposledy, dozvěděli, že v tomto roce nejenže vyletěl do vesmíru Jurij Gagarin, ale v Horních Stakorách tehdy žilo 266 obyvatel, kteří vlastnili 58 motocyklů, 11 automobilů a 32 televizorů. Vesnická organizace KSČ čítala 27 členů.

Uvidíme, jak se situace změní za dalších několik desítek let.