Jak je možné dedukovat, majitelem byl lékař, jemuž se následně vrátil zpátky. To je jen hrubý nástin toho, co během loňského roku převzali, zaevidovali a uskladnili strážníci či policisté na Mladoboleslavsku.

Jak uvedl Tomáš Kypta, ředitel mladoboleslavských strážníků, v seznamu nalezených věcí by na jedné ruce například nespočítali počet jízdních kol. „Nejméně čtrnáct jsme jich převzali od státní policie. Z toho dvě se vrátila původním majitelům, kteří se o kola přihlásili a prokázali tak, že je před ztracením opravdu vlastnili. O dalších dvaadvaceti kolech radní rozhodli, že přejdou k Adolfu Hainzovi, který provozuje autoškolu na dětském dopravním hřišti," vysvětlil osud věcí Tomáš Kypta.

18 kol v prosinci

Připomněl, že k poslednímu dni loňského roku jízdní kola postrádalo ještě osmnáct majitelů. Evidence ostatních nálezů zabrala pětačtyřicet položek. Každá z nich má své číslo. Někdy obsahuje i více předmětů. To v případě, že se na jednom místě našlo několik věcí pohromadě.

„Z našich záznamů dále vyplývá, že jedna položka, tedy peněženka, se vrátila zpět k majiteli, osmdesát čtyři položek jsme během roku museli odvézt k likvidaci do sběrného dvora," popsal ředitel mladoboleslavských strážníků. Upozornil, že takové věci už neměly jakoukoliv hodnotu, a tak se při likvidaci nedopustili škody. Jednalo se například o staré peněženky, pouzdra, ale také tašky či klíče. Z jejich pečlivě vedené evidence se tak na konci loňského roku dal vyčíst tento stav: mobilní telefony, fotoaparáty, kabelky, zavazadla s oblečením, nářadí či hodinky. Přesně čtyřiačtyřicet položek postrádá svého majitele.

Rukama strážníků však prošly i mnohem cennější věcí osobní doklady. „Celkem sto šedesát pět kusů. Kromě občanských a řidičských průkazů jsme tu měli cestovní pasy, rodné listy, výuční listy i karty pojišťoven. Nechyběly ani registrační značky vozidel," vyjmenoval položky Tomáš Kypta.

Další cesta nálezů

A jak těmito nálezy naložili? Jednoduše. Strážníci je co nejdříve předali příslušným institucím, to znamená na městské či obecní úřady.

V Dobrovici mají zkušenost i se zvířaty, tedy pokud je lze považovat za věci. „Službu nám zpestřil hledaný kůň, ale také kozy, krávy, různí ptáci či pštros," sdělil Václav Volf, vedoucí tamního obvodního oddělení policie.

Poznamenal, že v těchto případech si nalezená zvířata přebírá majitel. Pokud se ho nepodaří najít, jsou policisté schopní například psa umístit do připraveného kotce. „Případně spolupracujeme ještě s úřadem, který nález vyhlásí městským rozhlasem. Pokud se ani přesto majitel nepřihlásí, je zvíře předáno do smluvního útulku," vysvětlil Václav Volf.

Občanský zákoník stanovuje lhůtu uložení věcí na tři roky. Pokud se do této doby o věc nikdo nepřihlásí a lhůta uplyne, rozhoduje o dalším využití rada města na návrh likvidační komise.

A druhá stránka jak si lze věci vyzvednout? Majitel musí prokázat, že postrádanou věc skutečně vlastnil. To doloží fakturou, záručním listem, fotografií věci či jejím důkladným popisem.

Rovněž i strážníci se snaží nalézt majitele. Pokud se to nedaří, uveřejňují informaci buď na internetových stránkách městské policie, nebo se o nich lze dočíst v městském Boleslavanu.