Už půl hodiny před druhou hodinou odpolední přicházeli v pondělí do jídelny v benáteckém Domově u Anežky senioři na vánoční besídku, kterou pro ně přichystali studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou.

Bylo plno. Po společném zpívání koled, které tu proběhlo minulý týden, další velká událost.

Ve dvě hodiny se ujal slova moderátor Dominik Hradecký, pozdravil usměvavé obecenstvo a zahájil program, jenž sestával z vánočních, ale také ryze populárních písní, tradiční pohádky, ale také slavné scénky s granátem Voskovce a Wericha. Ta si ostatně vysloužila ovace.

Okny svítilo jasné zimní slunce a v jídelně panovala příjemná atmosféra.

Senioři poděkovali studentům potleskem a po jejich odchodu využili toho, že se všichni sešli a společně si zanotovali několik koled, ale také lidových písní, které mají skvěle nazkoušené ze zkoušek pěveckého sboru. Někteří si dokonce přinesli texty v podobě zpěvníčku, jenž byl před týdnem součástí Boleslavského deníku.

Poté, co se rozešli, vyrazili mnozí ven užít si příjemné sluneční počasí.

Také studenti opouštěli Domov u Anežky s dobrým pocitem. Prý se jim hrálo dobře.

„Besídka pro seniory není naší jedinou aktivitou. Každý rok připravujeme také vystoupení na vánoční besídku pro školu, kde hrajeme pro učitele," poznamenala Veronika Krumpholcová.

„Podobnou akci připravujeme každoročně," prohlásil Marek Hemiš a moderátor Dominik Hradecký ho doplnil: „Jsme z různých ročníků, z různých oborů, ale všechny nás spojuje, že přes týden přebýváme na školním internátu. Stejně jako do internátu lidé přicházejí a odcházejí, tak se mění i složení našeho dramatického kroužku. Dnes jsme chtěli hlavně udělat radost."