Pracoval v několika pracovních agenturách. Avšak poté, co byl letos v červenci hospitalizován zhruba tři týdny v nemocnici, se mu již nepodařilo najít práci. Následně se o to pokoušel v Praze, kde byl na hlavním vlakovém nádraží okraden o všechny doklady. Poté se opět vrátil do Mladé Boleslavi a žil zde už pouze jako bezdomovec. Od začátku prosince je klientem střediska Naděje.

„Vzhledem ke kapacitě střediska Naděje musel přespávat venku, a poté, co byl otevřen stan pro osoby bez domova v Poplužním dvoře, využil jeho služeb,“ doplnila Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Ve stanu se dozvěděl od ostatních osob o projektu Cesta z ulice, v jehož rámci mu magistrát může zajistit jízdenku do Polska. O této možnosti jej také informoval strážník městské policie, který jej poslal na odbor bezpečnosti a prevence magistrátu (OBPK).

Vlakem do Českého Těšína

Po vyřízení všech administrativních záležitostí vedoucím OBPK muž v úterý odjel do Českého Těšína, kam sám chtěl.

Jedná se o muže, který má polskou národnost, ale ani v Polsku nemá žádné trvalé bydliště. Přesto věří, že se mu bude v Polsku dařit lépe než v ČR z důvodu jiného sociálního systému a možnosti vyplácení dávek. Za poskytnutou pomoc byl vděčný.

Celkově se jedná o šestnáctou osobu v tomto roce, které pomohli pracovníci města v rámci projektu Cesta z ulice s odjezdem do místa bydliště nebo za novou prací. Od počátku projektu Cesta z ulice, tedy od července 2020, magistrát pomohl už 59 lidem.