Ještě před měsícem, na začátku letošních žní, se zemědělci vyjadřovali o očekávané úrodě s obavami. Teď sklizeň končí a Evžen Moc ze Zemědělské společnosti Skalsko nebo Václav Hrabě, soukromý zemědělec ze Sedlce, jsou rádi, že se mýlili. I přes dubnové nízké teploty, jarní sucha a červencové deště jsou výsledky letošní sklizně solidní.

„V celkovém měřítku se výnosy v porovnání s loňským rokem výrazně nelišily, jednalo se o rozdíly v rámci jednotlivých podniků, a to především v závislosti na typu půdy, na které se plodiny pěstují. Nejhorší situace panovaly na písčitých půdách,“ komentuje Simona Šlosarová, ředitelka okresní agrární komory. Zatímco v okolí Předměřic, kde jsou lehčí půdy, začalo obilí zasychat, třeba na Bezensku byla situace jiná a obavy nebyly na místě.

Výnosy z pěstování obilovin na Boleslavsku dokonce meziročně stouply, ale jen o setinu (z 6,42 tuny na hektar na 6,43 tuny). Řepka, které zemědělci v regionu letos vyseli o 132 hektarů méně, měla ovšem výtěžnost nižší (místo loňských 3,6 tuny z hektaru pouze 3,4 tuny). Oseté plochy meziročně klesly o 659 hektarů.

Na Boleslavsku se tedy Český statistický úřad, který předpovídal snížení letošních výnosů obilovin o 10 procent a řepky o 7,7 procenta, ve své prognóze úplně netrefil.