V praxi to znamená, že veškeré nápojové obaly, tedy PET lahve i nápojové kartony Tetrapack budou tříděny do společných kontejnerů žluté barvy, kam je možné umísťovat i další plastové obaly. Černo-oranžové kontejnery, do kterých se doposud třídil tetrapack, od 20. ledna slouží k odkládání drobného kovového odpadu.

„Do kontejnerů na kov patří plechovky od potravin a od nápojů, drobný kovový odpad, nádoby a podobně. Velké kovové předměty je potřeba i nadále odnášet do sběrného dvora," vysvětlil primátor Raduan Nwelati.

Pracovníci společnosti Compag, která zajišťuje technické služby pro Mladou Boleslav, měli v posledních dnech a týdnech napilno.
Firma na úklid města se nezastaví. Uklízí, dezinfikuje školy a sváží stromky

Pracovníci společnosti Compag během první poloviny ledna přelepili informační polepy na více než 400 plastových kontejnerech. V Mladé Boleslavi je nově umístěno celkem 71 kontejnerů na kovový odpad, 60 jich je přímo ve městě, 11 pak v příměstských částech – v každé příměstské části jeden.

Nový systém třídění odpadu se dotýká i podzemních kontejnerů. Tam, kde byl doposud kontejner na tetrapack, se mění na společný kontejner pro plasty a tetrapack. Podzemní kontejnery na kovový odpad nejsou zřízeny.