Původní návrh parkovacího systému počítal s barevnými zónami a řadou omezení. Mezi lidmi žádné nadšení nevyvolal. Spíš nedůvěru.

Příčiny odložení začátku parkovacích změn jsou nejasné. Město ale dále pracuje na jejich finální podobě.

Místní radní se zabývali současným stavem příprav už v minulém týdnu a počítají s tím, že se k tématu v tomto měsíci opět vrátí. Záměru se pak budou věnovat ještě zastupitelé. Před schválením však musí tolik očekávaný dokument zahrnovat všechny případné připomínky.

Mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati potvrdil, že parkovací systém nebude spuštěn, dokud se s ním podrobně neseznámí i místní lidé.„Nový parkovací systém bude především vstřícný k obyvatelům města, tedy rezidentům a abonentům. Pro ty, kteří do Mladé Boleslavi dojíždějí za prací autem, bude trochu komplikovanější,“ prozradil primátor a poznamenal, že vzhledem k nedostatku parkovacích míst, s nímž se město stále potýká, nelze vytvořit takový systém, s nímž by byli spokojeni všichni.

Dojíždějící řidiči totiž pravděpodobně přijdou o možnost parkovat například v ulicích, kde zatím nechávají svá auta.

Magistrát si od zavedení nového parkovacího systému slibuje i navýšení počtu obyvatel. „Lze počítat i s druhotným efektem, který bude spočívat v tom, že řada lidí, kteří ve městě bydlí, ale k trvalému pobytu jsou hlášeni jinde, se přihlásí k trvalému pobytu v Mladé Boleslavi,“ připomněl primátor. Řidiči by tím získali výhody v chystaném parkovacím systému a městu by se díky vyššímu počtu obyvatel navýšil příjem daní.Koncept nového parkovacího systému spočívá v rozdělení města na několik zón. Počítá se třemi druhy řidičů, rezidenty s trvalým bydlištěm ve městě, abonenty, kteří tam podnikají, a návštěvníky.

Rezidenti sice na systému vydělají pravděpodobně nejvíce, také oni však budou muset počítat s určitým omezením. Během dne bude úplně jedno, kam svá auta zaparkují, v nočních hodinách ale budou muset stát pouze v modré rezidenční nebo ve fialové smíšené zóně, navíc nejvýš do dvou set padesáti metrů od místa svého bydliště.

Návštěvníci budou moci přes den parkovat v placených parkovacích zónách. Nebo ve fialových zónách, kde by měly být až tři hodiny bezplatné. Během noci dostanou možnost nechávat auta zdarma v jinak placených zónách.