Věděli jste kupříkladu o existenci dystopického Románu živlů a hrůz Josefa Müldnera z roku 1922, v němž autor spodobnil zkázu Mladé Boleslavi na pomezí dvou milénií? Právě tento text v Boleslavice komentuje Ladislav Futtera. Z dnešního pohledu je velmi zajímavé zachycení představ o tom, jak bude město v budoucnosti vypadat. Sylva Městecká se v aktuálním vydání zabývá velkým požárem Boleslavi v roce 1859 (snímek Starého města po požáru zdobí titulní stranu sborníku) a jeho důsledky. Začíst se můžete též do článku o prusko-rakouské válce, jež se roku 1866 přehnala i přes Mnichovohradišťsko, tří článků z oboru archeologie věnovaných cenným nálezům na Boleslavsku nebo do článku o práci bakovské četnické stanice v letech 1849 až 1938, jenž přináší i detailní popisy pátracích akcí, vyšetřování, vloupaček nebo vražd.

Osobnosti Karla Herčíka, jenž stál v 60. letech u zrodu tradice sborníku Boleslavica a křtu aktuálního vydání se zúčastní, bude věnován rovněž značný prostor. Vedle obsáhlého životopisu a nejucelenější výběrové biografie tohoto pilného historika autoři nabídnou též trojici pohledů na tuto velkou osobnost Mladoboleslavska.

Ti, kteří dnes do archivu dorazí, by si možná rádi pořídili nejen novou Boleslavicu, ale i její starší vydání. Podle organizátorů křtu budou k dispozici.