„Letos je to úplně obráceně než loni,“ předeslal předseda představenstva Zemědělského družstva Březina nad Jizerou Petr Tvaroh a připomněl tak uplynulé roky, kdy bylo extrémní sucho. Letos ale za dva měsíce spadlo 250 milimetrů. „Bohužel to přišlo i ve dvou přívalových deštích, pro zemědělství je to však v pořádku,“ zdůraznil předseda.

Ten by ale nyní spíše uvítal, kdyby srážky ustaly. Během čtrnácti dnů by totiž v Březině měly začít žně a do podmáčených polí se těžkými stroji dá dostat jen velmi těžko.

Deště, které zalily pole, ale Petr Tvaroh vidí celkově jako pozitivní. „Hodně dobré to bylo pro jařiny, deště zachránily například kukuřici, voda přišla za pět minut dvanáct,“ podotkl.

To však neznamená, že by v Březině zapomněli na boj s dlouhodobým suchem, které se může brzy vrátit. Mají zde také živočišnou výrobu, takže hnojí organickými hnojivy a pole dostatečně vápní. Voda se díky tomu do polí lépe vsakuje a pouze je nespláchne.

I podle Jiřího Hanuše, místopředsedy představenstva Zemědělského družstva Luštěnice, je současný stav pozitivní. „Vody máme dost, možná až moc. Letos úroda vypadá velmi dobře, jen se špatně suší seno. Obilí nám sem tam polehlo,“ shrnul Hanuš.

V minulých letech tady měli nedostatek krmení pro dobytek, což podle Hanuše letos nehrozí. Trávy totiž vyrostlo také dost.

Stejný postoj, jako mají jejich kolegové, zaujímají i v Zemědělském družstvu Mečeříž. „Každá kapka je pro nás dobrá. Jsme relativně spokojení ve srovnání s předešlými lety,“ řekl za družstvo Lubomír Jelínek. I zde by ale uvítali slunečné dny, aby mohly začít žně. Obvyklý začátek sklizně v této oblasti bývá kolem 20. července, nějaký čas k dobru tedy ještě mají.

Sklidit je ale potřeba vždy co nejdříve. Po letních pracích totiž pro zemědělce obecně následují podzimní a ty jsou nejnáročnější z celého roku, je jich totiž vůbec nejvíce. Zemědělec Josef Pavlíček se i se současným výhledem, kdy je spíše mírnější počasí, o podzimní úrodu trochu obává. „Kdyby měly být v srpnu zase třicítky a vedra, tak kdo ví, co bude třeba se slunečnicí,“ poznamenal.