Trasa, která provede návštěvníky kolem nejzajímavějších stromů obou těsně sousedících měst, měří totiž více než patnáct kilometrů.

Byla slavnostně otevřena a uvedena do života v sobotu 16. května, a jak prozradila Milada Vrbová z ČSOP Klenice, která za projektem stojí, inspirací jim byla jiná zajímavá procházka Mladou Boleslaví.

„V předchozích letech město vybudovalo metalovou stezku, a nás v této souvislosti napadlo, že v Mladé Boleslavi jsou nejen zajímavé objekty, ale i unikátní stromy, které jsou možná víc v ohrožení, než některé budovy. Vyhlásili jsme tedy soutěž, kdy nám kdokoliv mohl napsat a upozornit nás na vzácné či jakkoliv zajímavé stromy," vysvětluje.

Pro tyto potřeby bylo spojeno území Mladé Boleslavi a Kosmonos, a nakonec byly do zelené stezky vybrány a zahrnuty čtyři desítky stromů.

„To území je opravdu velké, nakonec jsme zahrnuli na jedné straně třeba strom z Čejetic, kde stojí krásný jírovec, a na druhou stranu končíme až v Horních Stakorách nádhernou lípou na zdejším hřbitově, odkud je navíc neuvěřitelný výhled na celou Škodovku," popisuje Milada Vrbová s tím, že právě boleslavská automobilka spolu s městem Mladá Boleslav nápad na tuto stezku finančně podpořila.

Na první procházku, kterou byla stezka slavnostně otevřena, přišla zhruba čtyřicítka obyvatel města, kterým poskytl zajímavý výklad dendrolog Marek Tomášek, jenž se spolupodílel na výběru stromů, zařazených do stezky.

Putování začalo u zahrady Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, kde, jak přítomným prozradil dendrolog, bývala botanická zahrada.

„Dodnes jsou v ní zachovány exotické stromy, které nedokážu určit. V době, kdy byly zasazeny, se nedaly koupit v každém zahradnictví, ale zkrátka někdo musel zajet do Ameriky, strom vykopat, a za pomocí koní a posléze lodí se takový strom převezl přes oceán až do Mladé Boleslavi. Byla to velká a velmi drahá událost, proto jsem si myslel, že o tom budou někde záznamy. Prošel jsem archiv gymnázia a města, ale o stromech ani zmínka," pobavil přítomné dendrolog zajímavou vzpomínkou.

Pak už účastníky otevření stezky zavedl k zahradě gymnázia, kde mohli obdivovat křehovětvec žlutý. „Je to velice neobvyklá dřevina, která má nádherné květy, dlouhé až čtyřicet centimetrů, to opravdu jen tak neuvidíte. Kvést by měl zhruba za dva týdny, určitě se tady stavte a podívejte se na to," lákal návštěvníky.

U každého stromu je umístěn kámen s cedulí, která kolemjdoucím oznamuje nejen jméno, ale i další informace vybrané dřevině. Součástí informační tabulky je i takzvaný QR kód, který lze stáhnout pomocí aplikace v chytrých telefonech, a díky němuž se člověk dozví další zajímavé informace o tom kterém druhu stromu. Byla vydána i mapa, na níž jsou všechny stromy podrobně popsány.

Cílem tohoto projektu je nejen upozornit obyvatele města na vzácné stromy, kolem nichž třeba denně chodí, ale zároveň stromy chránit, třeba proti zbytečnému pokácení, a zachovat je pro příští generace.