Ankety se účastnilo čtyřicet Pražanů a pětadvacet obyvatel Středočeského kraje. Lhostejnost k tomu, kdo povede Středočeský kraj v nadcházejících čtyřech letech, byla znatelná z obou stran. Přestože agenda vedení Středočeského kraje ovlivňuje životní podmínky bezprostředního okolí Prahy (minimálně dopravu nebo stav silnic), nevěděli její obyvatelé, proč by se měli zajímat o krajskou politiku.

Zájem a částečnou orientaci projevili pouze dva mladíci ze Slaného, kterým bylo kolem dvaceti let. Ti byli rovněž jedinými rozhodnutými jít volit. Svůj názor si ovšem tříbili výhradně díky vlastnímu zájmu. Zároveň s dalšími oslovenými ve věku od 18 do 25 let prohlásili, že se během docházky do základní i střední školy o krajských volbách nedozvěděli vůbec nic.

O tom, jak může všeobecný nezájem ovlivnit výsledky krajských voleb, jsme si povídali s Jiřím Koubkem z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Z čeho pramení nezájem lidí, ať již Pražanů nebo občanů Středočeského kraje, o krajské volby?

V případě Pražanů je to jasné ti v krajských volbách vůbec nevolí. Hlavní město je současně obcí i krajem, takže krajské volby zde proběhnou až v rámci komunálních v roce 2014. Pokud jde o středočechy, jejich volební účast v krajských volbách je dlouhodobě spíš mírně nadprůměrná. Letos se však situace může změnit kvůli medializovaným korupčním kauzám.

Pražané volit hejtmana Středočeského kraje určitě nemohou. Přesto, neměli by se alespoň zajímat o politické dění v tomto kraji? Vždyť hlavní město obklopuje ze všech stran a většina obyvatelů metropole jezdí do Středočeského kraje na chalupu nebo za příbuznými.

Samozřejmě, tento kraj Prahu obklopuje a například kvalita jeho dopravní infrastruktury se Pražanů bezprostředně týká, ačkoli nejvíc asi využívají typ komunikace, kterou zrovna kraje v gesci nemají, tedy dálnici. Každopádně navíc platí, že v ideálním případě by se Pražané měli zajímat o krajské a jiné volby jako celek a nejen proto, že chalupy a příbuzné mají v celé republice.

Lidé si často pletou krajské volby se senátními. Čím to je? Kdo je odpovědný za chyby v informovanosti?

Média, ale pouze nepřímo. Problém je v tom, že zejména televize mají poslední dobou tendenci regionalizovat parlamentní volby. Vezměme například sněmovní volby v roce 2006 i 2010. Předvolební debaty na ČT 1 v krajském formátu se nesly v duchu vyloženě lokálních témat. U senátních voleb je navíc tato tendence ještě silnější, protože se volí většinově, v mnohem menších obvodech, a média lidem sugerují představu, že jejich senátor má především hájit zájmy svého obvodu. To je ale omyl vždyť senát nemá žádné pravomoci ve vztahu k rozpočtu.

Pokud se nezájem o volby projeví v neúčasti voličů na volbách, kdo z této situace bude profitovat a komu nejvíce uškodí?

Obecně se tvrdí, že by mohly profitovat strany, které mají pevné jádro disciplinovaných voličů, jako je KSČM. A ztrácely by naopak ty s vlažnými, váhavými příznivci. Je to ale složitější. Ve skutečnosti jde hlavně o to, komu se ve vhodnou chvíli podaří mobilizovat víc lidí. Zde bohužel mohou hrát klíčovou roli finanční prostředky, které mají kandidáti k dispozici.

Je možné, že všeobecný nezájem vzbuzuje kauza Rath? Že tedy pramení ze zklamání a nedůvěry?

Zklamání a nedůvěra hraje jistě velkou roli, ale dlouhodobě. Nejde tedy pouze o kauzu Rath. Lidé mají intuici, bohužel asi správnou, že na jiných úrovních politiky, například té centrální, se dějí ještě větší nepravosti. Situace se zhoršuje minimálně od té doby, kdy se provalily kauzy jako Promopro, Opencard a mnoho dalších.

Jak se vyvíjí volební účast od roku 2000? Má obecně klesající tendenci?

Nemá. V krajských volbách spíš naopak. Zatím nejvyšší účast byla v roce 2008 , kdy se účastnilo přes 40 procent voličů, což je velmi slušný výsledek, srovnatelný s komunálními volbami. Do té doby se účast blížila spíš volbám senátním, která byla v roce 2000 přibližně 34 procent a v roce 2004 necelých 30 procent. Podobný vzorec vidíme i u sněmovních voleb. Největší propad byl v roce 2002, dosáhl jen 58 procent. Poté ve volbách 2006 i 2010 se účast vrátila nad 60.

Zájem o volby projevili při malém průzkumu Deníku spíše mladí lidé. Jsou podle vašeho názoru více motivováni? Čím?

Může to být dáno tím, že krajská a senátní volební kampaň je překryta kampaní prezidentskou, což je dost nešťastné. Prezidentská kampaň je pojata jako velká show, u některých kandidátů vyloženě jako happening. To sice může některým voličům, a nejen mladým, přijít jako osvěžující a zábavné. Celkově je ale pro náš systém přímá volba nešťastnou volbou.Posílí totiž prezidenta, jehož pravomoci by naopak měly být přesněji a přísněji definovány.