ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Jaký je pocit pomáhat?
Pomáhat… jsem sestra a vždycky jsem byla pyšná na to, že jsem sestra. Nikdy, za celou dobu své praxe, mě nenapadlo nic jiného, než že pomáhám všem, kteří to potřebují. Je to naší náplní práce, a smyslem celého našeho povolání. Úkolem sestry je pomoci od bolesti, ulevit, potěšit, povzbudit, podpořit, léčit, to vše je pomoc, kterou poskytujeme bez ohledu, jestli nás zaskočí pandemie, nebo běžný pracovní den.

Cítíte se teď ohrožena - v první linii?
V době pandemie člověk vnímá věci trochu jinak. Je to otázka psychologie. Najednou se setkáváte s něčím, co neumíte pomalu ani pojmenovat, neumíte léčit, neumíte vysvětlit, každý Vám klade otázky a vy na ně neznáte odpovědi, tak jako je nevědí odborníci jako epidemiologové, mikrobiologové, lékaři apod. Jejich názory se liší a proto u všech lidí, nejen u nás zdravotníků, ale i laiků, stoupá obava a strach z neznámého. Každý se obává toho, co nezná a co si neumí vysvětlit. Sama za sebe musím říci, že strach při své pracovní činnosti nemám, ale obavu a respekt ano. Více se bojím a obávám o svou rodinu, blízké příbuzné a přátele. Obávám se o své sestřičky v domácí péči, o všechny naše pacienty, které by tato situace mohla zasáhnout, a hlavně také kolegy ze záchranky. Musíte se více hlídat, více kontrolovat, snažit se dělat vše správně, bez chyby, aby výše jmenovaní nebyli ohroženi. Obava a respekt je správné slovo, strach a paniku si nesmíme při naší profesi dovolit.

Jak probíhá Covid odběr?
Obecný postup je takový: jedná se o výtěr epitelu sliznice dýchacích cest, kdy se vytírají nosní dírky = opravdu hluboko a oblouk nosohlatnu v krku. Tyto stěry se umístí do zkumavky se speciálním roztokem a uzavřou se. Každá zkumavka musí být označena nemocným (pacientem) a vložena do transportního sáčku. Všechny odběry v sáčcích se musí uzavřít do pevné transportní nádoby a jako třetí ochrana je obal, krabice, která je označena odběrovým místem nebo týmem. Do laboratoří se musí předat osobně, včetně kvalitně vyplněných žádanek k odběru.

Něco tomu předchází?
Samotnému výtěru předchází krátký dotazníkový rozhovor, při kterém získáváte informace od nemocného, případně od rodiny. Takto získané informace zapisujete do žádanek na vyšetření COVID-19. Zjišťujete a měříte teplotu bezdotykovým teploměrem, dotazujete se na příznaky, jako je kašel, rýma, bolest, slabost, únava apod. V případě námahové dušnosti či obtíží s dýcháním měříte saturaci kyslíku v krvi pulsním oxymetrem. Všechny údaje musí být na žádance zaznamenány a také označen kontakt možného původu nakažení. Např. návrat z jiné země a které, pozitivní rodinný příslušník, kontakt na pracovišti. Také je důležitý zápis záznamu data, kdy se objevily první příznaky a problémy.

Vy jezdíte také do terénu…
Pokud Vás zajímá odběr v terénu Covidovým týmem, v sociálním prostředí jednotlivců je přístup různý. Za celou dobu co jezdím, jsem se setkala většinou s kladným přístupem, ochotou spolupráce a většina osob u kterých jsem byla, děkovali a kladli mi důraz na vlastní opatrnost. Není snadné dělat odběry u malých a bránících se dětí, pro které jste strašidlo a jen vás vidí tak křičí, koušou a kašlají. Naopak tomu jsou bezbranní senioři v domovech pro seniory, kteří apaticky leží, a vy vidíte, že nejsou schopni spolupráce. A pak se také dočkáte i ironie a hrubosti. Mají strach, chtějí výsledek hned, nechtějí čekat, nechtějí se omezovat apod.

Máte nyní více práce než normálně?
Sama za sebe musím konstatovat, že ano. Je víc práce, je víc starostí a je potřeba každý den reagovat na různé změny, opatření, zajistit dostatek pomůcek, omezit provoz, ale zároveň poskytovat to co je nezbytně nutné. Podpora personálu a zároveň poskytovat péči tak, aby se eliminovalo riziko přenosu. Ke své činnosti vrchní sestry Domácí péče jezdím i odběry Covid – 19. Z počátku každý druhý a třetí den 12 hodinové směny od 7 – 19, ale do práce musíme zaskočit ještě před výjezdem, vše zajistit, zkontrolovat, přečíst všechna nová nařízení a pokyny. Postupně jsme přibírali kolegyně jako posilu a ukázalo se, že to nám hodně pomohlo. Nyní nás je pět a tak se střídáme v pravidelných intervalech. Protože jsem před příchodem pandemie učila i na střední zdravotnické škole, přibyla mi tedy i distanční forma výuky, takže po večerech, nebo brzy ráno opravujete zadané úkoly a domácí cvičení, rozposíláte výuku a klasifikujete. Z druhé strany chcete ochránit i Vaše blízké seniory, takže jim zakážete jakýkoliv pohyb mimo domov a hned máte zase činnost navíc…. Pravidelné nákupy, které jim věšíte v rukavicích na plot, aby od Vás nic nechytili.

Za nás všechny si dovolím říci, že díky celosvětové pandemii se objevila po dlouhé době opět lidská solidarita, pomoc a podpora. Smekám před všemi, kteří se aktivně zapojili do šití roušek, výroby štítů či materiálních a finančních podpor. Pro nikoho z nás to není snadné období, ale je potřeba si uvědomit, že jakákoliv pro někoho přísně nastavená pravidla, ať vládou či jiným zařízením, jsou míněna v době neznalosti problematiky pandemie jako důležitá, že je třeba slevit ze svého stávajícího komfortu a načas se přizpůsobit, protože jde o zdraví, a to je, a vždy by mělo být, prioritní.