Jaká je nyní situace v nemocnici?
Jistě mnohem lépe by se Vám vyjádřilo vedení nemocnice, nebo i jednotlivé úseky různých oddělení napříč naší nemocnicí. Z mého pohledu je situace velmi vypjatá a to z důvodu častých, nutných změn, obavy o zajištění chodu jednotlivých oddělení i v neposlední řadě o vlastní zdraví a zajištění péče o naše nemocné. Každý jednotlivec, tedy i zaměstnanec vnímá tuto náročnou dobu jinak, ale určitě na všech je poznat fyzická i psychická únava a obava o zvládnutí celé situace. Jako pozitivní vnímám mezioborovou spolupráci a podporu zaměstnanců navzájem mezi jednotlivými středisky.

Přichází hodně lidi na Covid test a je možné procentuálně říci kolik z toho je pozitivních?
Ano, na testy přichází více lidí a také se mění charakter přicházejících. V letních měsících to byli převážně lidé, kteří potřebovali vycestovat do zahraničí, nebo se vraceli z dovolených a také firmy, které zaměstnávají větší počet lidí a to opět především cizinců. Nyní od září se charakter změnil postupně od studentů, žáků, dětí a učitelů po nemocné, kteří vykazují známky virového onemocnění a často přichází i v teplotách či horečkách. Bohužel přibývají i zaměstnanci nemocnice a jejich rodinní příslušníci.

Vzhledem k velkému počtu vedení nemocnice zajistilo druhou odběrovou místnost pro tyto účely, která od října začala fungovat pro seniory a samoplátce a nyní tedy i pro zaměstnance a jejich rodiny. Naše Covid stanoviště bylo nyní posíleno na dvě sestry do směny, abychom nápor zvládli bez dlouhého čekání vzhledem ke zdravotním obtížím jednotlivců.

Výsledky odebraných my jako sestry neznáme, ale dle vracejících se kontrolních odběrů odhaduji kolem třiceti až padesáti procent pozitivních. Na tuto otázku jistě lépe zodpoví vedení nemocnice, které tyto údaje má k dispozici a musí je každý den hlásit.

Je kapacita Covid lůžek dostatečná?
Dle posledních pokynů, které jsme jako vedoucí zaměstnanci dostali, je Covid lůžek dostatek, otázkou ale bude, zda zvládneme personálně zajistit péči o tato lůžka. Větší personální problémy určitě mohou přijít s větším počtem pacientů, kteří budou vyžadovat umělou plicní ventilaci.

Je stále dostatek zdravotníků?
V tuto chvíli asi nejsem úplně kompetentní odpovědět přesně. Data počtů nemocného personálu se každý den mění, přesto si myslím, že stávající situace je na hraně, ale každý další odchod zaměstnance do pracovní neschopnosti je hrozbou pro zajištění stávají péče. Vytvořit mnoho Covid lůžek lze, ale sehnat personál se neobejde bez obtíží.

Dá se situace srovnávat s jarem?
V žádném případně nelze srovnávat situaci na jaře a situaci nyní. Na jaře byl větší strach a obava a nevěděli jsme, co vlastně máme očekávat. Byl nedostatek pomůcek, tedy alespoň v první fázi, vše se zajišťovalo ze dne na den. Lidé i pacienti byli ukáznění, dodržovali nastavená pravidla a počet nemocných byl minimální. Nyní je vše obráceně, počty nemocných jsou vysoké, pomůcek je dostatek, ale lidé si z první vlny odnesli jen to, že se nic na jaře nedělo a tak se není čeho bát.

Na jaře nám zdravotníkům skládali písně, děkovali. Nyní slýcháme, že lžeme, vytváříme nesmyslná čísla a také, že naschvál infikujeme vzorky, aby vycházeli pozitivní. Přesto u některých jednotlivců a firem trvá lidská solidarita a i v této tzv. druhé vlně jsou jedinci, kteří děkují, spolupracují, nebo přináší personálu občerstvení.

Děláte i teď také odběry u lidí doma?
Bohužel neděláme i přes to, že z řad praktických lékařů je stále větší a větší poptávka. Naše výjezdy za Covid nemocnými ve spolupráci se záchrannou službou byli začátkem května ukončeny s tím, že tuto službu již budou poskytovat pouze vojáci.

Doporučujete lidem nějakou prevenci?
Nevím, co jiného mohu doporučit nežli to, co všude dokola od jara slyší a co opravdu funguje nejvíce: 3R - roušky, rozestupy a časté mytí rukou. Více tolerantnosti, více sebekontroly, dostatek vitamínů, spánku, a pokud to jen půjde, více psychické pohody.

Jak tuto dobu prožíváte vy a vaši blízcí?
Moje rodina se smířila i pochopila moje postavení. Jsem zdravotník a stále aktivní. Jsem pro ně možným zdrojem přenosu nákazy a tak se všichni snažíme toto riziko co nejvíce eliminovat. Já sama se díky ochranným pomůckám na pracovišti nebojím. Snažím se striktně dodržovat všechna opatření, kterými mohu riziko přenosu snížit. Obavy a zlost však ve mně vyvolávají odpůrci roušek a odpůrci vládních opatření. Jsem si vědoma složité situace zaměstnanců, samoživitelů či podnikatelů, kteří to v tomto období nemají lehké, ale zdraví má prostě přednost a jako člověk a jako zdravotník udělám a budu dělat cokoliv, abych pomáhala, léčila a snažila se svým chováním neublížit byť jedinému člověku. Každý by se měl zamyslet sám nad sebou a učinit vše potřebné, co pomůže nám všem se z této situace co nejdříve dostat.