Povídali jsme si s jedním z autorů knihy, šéfem fotografického kroužku v Mladé Boleslavi Zdeňkem Halířem.

Kdy se zrodil nápad připravit knihu?
K myšlence uspořádat naše fotografie do určitého celku a vydat je knižně přispělo postupně několik faktorů. V první řadě to byl ohlas našich kamarádů a známých, kterým se naše fotografie líbily. To nás přivedlo k myšlence sestavit výstavní kolekci, kterou jsme shodou okolností mohli prezentovat v Senátu PČR v Praze v roce 2010 s velice pozitivním ohlasem veřejnosti. Některé fotografie jsme s úspěchem prezentovali na skupinových výstavách v letech 2011 a 2012.

A další důvody?
Dalším faktorem je naše obliba tohoto krásného kraje. Sám jsem bydlel před mnoha lety v Doksech, celých deset let, a ten kraj mi učaroval tak silně, že se sem musím stále vracet. Mnoho míst se za ta desetiletí již změnilo, ale ty krásné vzpomínky nadále zůstávají. A stále se dá objevovat něco nového.

To ale stále nebyly všechny důvody?
Ne. Třetím významným faktorem našeho rozhodnutí byla skutečnost, že o Máchově kraji ještě nebyla vydána kniha fotografií. Oblast tohoto regionu jsme si zhruba vymezili jako oblast mezi Bělou pod Bezdězem, Kokořínem, Dubou, Ronovem, údolím Robečského potoka (Zahrádky u České Lípy), Hradčany, Bezdězem. A v neposlední řadě jsme měli podporu zástupců MěKS a obecního úřadu v Doksech. Dosud jsme spolupracovali na několika projektech (výstava v německém partnerském městě Oybin nebo na turistických průvodcích) a oni projevovali upřímný zájem na vzniku knihy.

Co v knize čtenáři najdou?
Především bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě jsme nechtěli vydat dalšího průvodce. Naše kniha má ukázat poetiku kraje a jeho nádheru. Tomu jsme podřídili výběr fotografií. Záměrně jsme se vyhýbali výběru takových těch běžných turistických záběrů. Chtěli jsme region zachytit v nevšední atmosféře, v průběhu všech ročních dob, často velmi brzy ráno nebo naopak na sklonku dne. Kniha je tematicky rozčleněna podle ročních období. Čtenáři v ní najdou vedle sto osmdesáti barevných fotografií skvělé doprovodné texty k vybraným místům Máchova kraje od Renaty Mauserové a také vysvětlení, jak vzniklo označení Máchův kraj. Fotografie doprovázejí úryvky z básní autorů, kteří měli vztah k Máchovu kraji, především samotného Máchy.

Jak dlouho kniha vznikala?
Samotná myšlenka vznikla asi před dvěma lety. Jenže to byl jen nápad. Poté jsme museli prohledat své fotografické archivy a kriticky posoudit, zda jsme schopni shromáždit dostatek materiálu. V posledních dvou letech jsme velmi intenzivně fotografovali zejména méně známá místa. Uplynulý půlrok jsme věnovali tematickému sladění a výběru fotografií, výběru básní a psaní doprovodných textů.

Kdybyste měl hodnotit, co bylo na jejím vzniku nejtěžší, co naopak?
Nejtěžší bylo se rozhodnout, jestli na takový projekt jednoduše stačíme. Jestli jsme schopni dát dohromady takovou spoustu fotografií, které bychom se nebáli ukázat čtenářům. A také jsme museli pečlivě zvážit otázku financování celé akce. Vydání knihy je finančně nákladné, a proto jsme začali shánět sponzory. Bez jejich laskavé pomoci bychom projekt nedokázali zrealizovat.

A ty hezčí chvíle?
Naopak k nejkrásnějším a nejradostnějším chvílím patřil okamžik, kdy jsem ještě z tiskárny vonící knihu dostal poprvé do ruky. Nádherné okamžiky jsem prožíval na slavnostním křtu knihy v Doksech, kterého se ujal spisovatel Vlastimil Vondruška a byla pokřtěna symbolicky vodou z Máchova jezera. Z vybraných šedesáti fotografií jsme sestavili výstavní kolekci, která je momentálně k vidění v Městské knihovně v Doksech až do konce letošního roku. V následujících dvou letech bude výstavní kolekce putovat, například zde v Mladé Boleslavi bude k vidění v květnu 2013 ve Sboru českých bratří.

Kde si je možné knihu zakoupit a kolik stojí?
Knihu je možné zakoupit v prodejnách knih nebo na internetovém knižním obchodě Kosmas. Prodejní cena je 390 korun.

Máte v hlavě další nápady? Bude další kniha a už víte, co v ní bude?
Ano, již se něco rýsuje, jestli zrovna kniha, to si netroufnu v tuto chvíli říci. Ovšem je to zatím pouze v hlavě, nerad bych něco konkrétního prozrazoval dopředu.

Když tvoříte, co pijete, co jíte, a kdy vlastně tvoříte?
Když člověk fotografuje, když se potká s tou správnou atmosférou, dostává se do takového zvláštního rozpoložení, že otázku jídla a pité absolutně neřeší. Mnohdy jde o to zachytit neopakovatelný okamžik během třeba i několika desítek vteřin. Když je člověk při fotografování v jistém transu, nevnímá dokonce ani nebezpečí pádu ze skály nebo do ledové vody. Kolegové fotografové jistě ví zcela přesně, o čem nyní mluvím. Ano, čas je velice limitním faktorem. Pokud jde o denní dobu, tak jednoznačně dávám přednost brzkému ránu nebo pak pozdnímu odpoledni, když světlo je nízké a měkké a krajina získává plastičnost. Výjimkou je zima, kdy se dá fotografovat prakticky celý den.  

Jak vnímají vaše fotografické toulky vaši nejbližší?
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat své ženě a rodině, že mají s mým koníčkem bezednou trpělivost. A taky za jejich morální podporu, protože čas od času se člověk dostane do krizové situace, kdy by nejraději všechny svoje fotografie vyhodil, protože se mu najednou nelíbí. Chci poděkovat i kolegům z fotoklubu, kteří mi za ta léta moc pomohli, a svými zkušenostmi a radami přispěli k tomu, že jsem se trochu naučil fotografovat.