Docela nebezpečný nápad měl zatím neznámý člověk, který v Krajířově ulici odstranil provizorní zábradlí nad srázem směrem do Ptácké ulice.

Na chybějící zábrany upozornil v úterý dopoledne městské policisty telefonicky náhodný svědek.
Hlídka strážníků ihned k místu se spadlou částí zdi vyrazila.

„Přestože místo není nadměrně frekventované, je nebezpečí pádu nebo jiného úrazu poměrně vysoké. Proto bylo zapotřebí k zajištění tohoto otvoru pevné plotové ohrazení," uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Operační důstojník vyrozuměl firmu, která místo opět alespoň provizorně zabezpečila. Do jejího příjezdu strážníci místo osobně zajišťovali tak, aby nikdo nepřišel k úrazu.