Dostal se primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS) do konfliktu se zákonem tím, že v roce 2009 vzal odměnu od mladoboleslavské společnosti Vodovody a kanalizace?

To je nesmírně nepříjemná otázka, kterou teď řeší téměř celá Mladá Boleslav.

A navíc pouhý den před volbami.

Primátor Nwelati něco takového kategoricky odmítá.

Na tuto pochybnost nejprve upozornil jistý bulvární plátek a o něco později oficiálním dopisem i sám primátor Nwelati.

Celá věc je ale poněkud komplikovanější.

Primátor Nwelati je místopředsedou představenstva firmy Vodovody a kanalizace, v níž má Mladá Boleslav podíl blížící se 50 procentům. To samo o sobě není žádný problém. Je běžné, že si chce město dohlížet na své investice do této firmy a také případně regulovat ceny vody.

Pokud by ale uvolněný funkcionář, kterým primátor Nwelati je, vzal od této firmy nějakou finanční částku formou odměny, mzdy, nebo jakkoliv jinak, už by se do křížku se zákonem mohl dostat. A byl by to i problém morální, protože pak by takový politik musel zvažovat čí zájmy hájit více.

Bulvár napsal, že primátor Nwelati dostal od této firmy v roce 2009 přes 125 tisíc korun, což přiznal v přehledu příjmů, které podle zákona obecní politici musejí předkládat.

První muž města na to reagoval oficiálním dopisem, nezvykle na hlavičkovém papíře Magistrátu města Mladá Boleslav. „Je to dokument města,“ řekl v úterý primátor. Hlavním cílem dopisu podle něho bylo očištění dobrého jména náměstka primátora Jaroslava Polívky od pomluv. Nwelati se ale zmiňuje rovněž o své odměně od Vodovodů a kanalizací.

V dopise píše: „Nepobírám žádnou odměnu za výkon místopředsedy představenstva Vodovodů a kanalizací,“ napsal primátor Nwelati. Jako důkaz předložil daňové přiznání a dopis s dobrozdáním ředitele firmy Jana Sedláčka.

Přiznání příjmů primátora Raduana Nwelatiho.

Celé se to ale jeví jako manipulace s fakty. Primátor totiž předložil daňové přiznání za rok 2010 a rovněž v dopise se hovoří o roce 2010. Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývají ještě tři měsíce, tak samozřejmě ještě primátor nemohl žádné daňové přiznání podávat a nemůže být ani vyloučeno, že nějakou odměnu může dostat. Údaj ve zmíněném plátku se týkal roku 2009 a Boleslavský deník si tuto informaci včera ověřil na magistrátu.

V přehledu příjmů za rok 2009 primátor Nwelati skutečně uvedl příjem 125 418 korun od firmy Vodovody a kanalizace.

Je tedy závažnou otázkou, zda se primátor nedostal do konfliktu se zákonem, protože v roce 2009 odměnu od firmy Vodovody a kanalizace vzal. I když je nutné zvážit, v které části roku odměnu dostal. A také proč ve svém dopise nevysvětlil zmiňované příjmy za rok 2009, ale odvracel pozornost na rok 2010, který jednak dosud neskončil a jednak o něm nebyla řeč.

„Podle mě je to naprosto nestandardní, daňové přiznání lze uzavřít až za celý rok. Považuji to za nějakou hru. Pokud ale vím, protože politiku sleduji, tak se psalo o roce 2009, moc tedy nechápu, proč je vysvětlován rok 2010,“ ptá se účetní Eva Šubrtová.

Na tuto podivnost upozornil veřejnost svým dopisem sám primátor. Boleslavský deník se rozhodl, že nebude ke kauze den před volbami zjišťovat vyjádření žádných dalších politiků, aby tak nedal prostor k politizaci celé události.