Hned u prvního bodu na zasedání kosmonoských zastupitelů v minulém týdnu narazili městští politici na problém. Po kratší debatě tak museli tento bod – změnu rozpočtových opatření na druhé pololetí letošního roku – odložit na příště.

Co se tedy vlastně přihodilo? Zastupitelům byl předložen šestnáctistránkový materiál o plánovaných změnách v letošním rozpočtu. S takovými body obvykle nebývá problém a zastupitelé do jednoho zvednou ruku. Jenže…

„V takovém zásadním materiálu postrádám vyjádření finančního výboru. Považuji to za nepřípustné,“ požádal o slovo zastupitel Miroslav Štěpánek (ČSSD).
Nastala debata o tom, proč se členové finančního výboru materiálem nezabývali. Štěpánek upozornil, že běžnou praxí u změn rozpočtu je, aby před schválením zastupitelstvem tento materiál doporučil ke schválení finanční výbor. A své si nakonec prosadil.

„Navrhuji tedy, abychom tento bod odložili na příští zasedání zastupitelstva města,“ vznesl protinávrh zastupitel Vladimír Svárovský (ODS). Tak se také stalo. Všichni zastupitelé pro tento protinávrh zvedli ruce.

Schvalování navrhovaných rozpočtových opatření se tedy na stůl zastupitelů dostane znovu – 25. října. V tu dobu už bude projednáno finančním výborem.

Změny rozpočtu na druhé pololetí letošního roku, které materiál obsahuje, přesto nejsou nijak zásadní. Schválený rozpočet dosud počítal s příjmy ve výši zhruba 46,3 milionu korun a výdaji 58,7 milionu. V upraveném rozpočtu jsou navrženy příjmy ve výši 45 milionů a výdaje 57,5 milionu. Výsledná uspořená částka, tedy položka „saldo příjmů a výdajů“, je v upraveném rozpočtu jen o 110 korun vyšší a činí něco přes 12,4 milionu korun.