Zastupitelé Mladé Boleslavi ve čtvrtek odpoledne schválili Cenu města Mladá Boleslav na rok 2009 pro akademického malíře Stanislava Kováře. Součástí ocenění je i prémie ve výši 50 tisíc korun.

Naopak zastupitelé nesouhlasili s udělením stejného ocenění pro Jindřišku Drahotovou, která je v Mladé Boleslavi neúnavnou propagátorkou mezinárodního jazyka Esperanto, přestože to doporučila kulturní komise.

S udělením ceny měli problém ale i radní. Drahotová přitom proslavila Mladou Boleslav v esperantistické komunitě po celém světě.

Akademický malíř Stanislav Kovář se narodil roku 1931 na Šumavě a je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, obor monumentální malba a textilní umění.

Vedle své významné tvorby výtvarné se věnuje pedagogické činnosti, je zakladatelem umělecké školy v Mladé Boleslavi, kde dodnes působí.

Stanislav Kovář ovšem vede v Mladé Boleslavi také Skupinu mladoboleslavských výtvarníků.

Jeho dílo je rozsáhlé, zastoupeno v mnoha českých i zahraničních galeriích a soukromých sbírkách. Realizoval 20 samostatných výstav, více než 60 kolektivních a 11 zahraničních expozicí.

Tvorba Stanislava Kováře byla reflektována v časopiseckých studiích, v katalozích výstav atd.
„Připravuje se rovněž jeho samostatná monografie, tedy posudky významných odborníků universitních pracovišť a Rabasovy galerie,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Mladá Boleslav Hana Koišová.

Přímo ve městě jsou mistrova díla zastoupena v městské sbírce a například také v interiéru mladoboleslavského divadla. Je také autorem nového loga Domu kultury a společnosti Kultura města Mladá Boleslav.