Vedení města Mladá Boleslav vypracovalo nová pravidla pro podporu vzniku nových pracovních míst a pro výstavbu nových bytů. Reaguje tak na aktuální hospodářskou situaci, novými nabídkami chce motivovat podnikatele k investicím na území Mladé Boleslavi a cílem je i zvýšit počet obyvatel města.
„V případě, že podnikatelé splní všechna požadovaná kritéria, mohou dosáhnout výrazných slev při koupi pozemků. Návrh musí dnes ještě projednat zastupitelstvo,“ řekla Deníku mluvčí radnice Hana Koišová.

A pobídky jsou opravdu potřeba. Město totiž ceny za pozemky pro průmyslovou i bytovou výstavbu drží opravdu velmi vysoko. Soukromníci nabízejí ceny výrazně nižší, a to má své dopady. „V poslední době jsme neprodali žádný takový pozemek, ale my nespěcháme. Máme výhodu v tom, že máme velké pozemky, například 100 tisíc metrů čtverečných na Hejtmánce a 70 tisíc metrů čtverečných na Sahaře,“ uvedl náměstek primátora Adolf Beznoska.

Nová pobídka pro investory - zaměstnavatele

Nově navržená pravidla pro podporu vzniku nových pracovních míst mají usnadnit investorům přístup k pozemkům, aby mohli rozvíjet své podnikatelské aktivity. Základní cena zasíťovaných pozemků pro tyto aktivity má být podle nových pravidel 1500 Kč/m2, u nezasíťovaných pozemků 850 Kč/m2. Pokud ale podnikatelé splní požadované podmínky, mohou zpětně dosáhnout výrazných slev.

Z kupní ceny pozemku bude možné odečíst částku 20.000 Kč (za každé nově vytvořené pracovní místo vedoucího zaměstnance s trvalým pobytem na území okresu Mladá Boleslav) nebo 30.000 Kč (za každé nově vytvořené pracovní místo jiného než vedoucího zaměstnance s trvalým pobytem na území okresu Mladá Boleslav nebo za každé nově vytvořené pracovní místo vedoucího zaměstnance s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi) nebo 50.000 Kč (za každé nově vytvořené pracovní místo jiného než vedoucího zaměstnance s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi). Každá z uvedených slev se navíc zvýší o 20 procent v případě, že nové pracovní místo nebude vázáno přímo nebo nepřímo na automobilový průmysl.

Uvedené slevy lze poskytnout za podmínky, že se kupující zřídí tato pracovní místa nejpozději do 3 let od koupě zasíťovaného pozemku nebo do 5 let od koupě nezasíťovaného pozemku. Nové pracovní místo je kupující povinen zachovat nepřetržitě nejméně po dobu šesti měsíců od jeho zřízení, přičemž město vyplatí kupujícímu dosaženou slevu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy kupující prokáže splnění této podmínky. Maximální počet nových pracovních míst na 1.000 m2 kupovaného pozemku, na které je možné uplatnit slevu podle těchto pravidel, je 10.

Nové byty, noví občané? Bonus!

Další formy bonusů nabízejí i nově navržená pravidla pro podporu výstavby nových bytů. Základní cena zasíťovaných pozemků pro tyto aktivity má být podle nových pravidel 2500 Kč/m2, u nezasíťovaných pozemků 750 Kč/m2. Z kupní ceny prodávaného pozemku lze odečíst částku 50.000,- Kč za každý nově postavený byt při splnění přesně stanovených podmínek.

Kolaudační souhlas na nový byt musí být vydán nejpozději do tří let od koupě zasíťovaného pozemku a nejpozději do pěti let od koupě nezasíťovaného pozemku. Nový byt musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví osoby dosud nehlášené k trvalému pobytu v Mladé Boleslavi nebo osoby, zařazené v městském pořadníku na byty vedeném odborem správy majetku města magistrátu, a která se současně do tohoto bytu přihlásí k trvalému pobytu (nebo jejího právního nástupce) nejméně po dobu šesti měsíců.

Město vyplatí kupujícímu dosaženou slevu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy prokáže splnění této podmínky. Maximální počet nových bytů na 1.000 m2 kupovaného pozemku, na které je možné uplatnit slevu podle těchto pravidel, je 8.