Když místostarosta Lukáš Voleman (Občané za rozvoj a budoucnost města) nastoupil v únoru do funkce, probíral se projekty, které mělo město rozdělané, ale už nerealizované, případně pozastavené. Narazil přitom na smíšenou stezku na Vazačku. Tento téměř kilometrový úsek bělští zastupitelé projednávali už před dvěma lety a ani tehdy myšlenka získání výhodné dotace nenašla většinovou podporu.

Lukáš Voleman přesto záměr předložil zastupitelům znovu a věřil, že změnili názor. „Do konce dubna trvá výzva, v níž máme velkou šanci získat dotaci 
v devadesátiprocentní výši," sdělil zastupitelům místostarosta.

Připomněl také, že projektové náklady tehdy vyšly na částku 7,1 milionů 
a město realizaci dokázalo vysoutěžit na 4,6 milionu. „Vlastní náklady by tedy byly 464 tisíc plus máme ještě zpracovaný projekt na veřejné osvětlení, ale nemáme rozpočet. Řádově ho odhaduji na stovky tisíc," upřesnil místostarosta, podle něhož má stezka řadu výhod. Přiláká rodiny s dětmi, propojí průmyslovou část a také cyklostezky na Vrchbělé, kde v současné době vrcholí kolaudace.

Nerozumná investice

Jeho nápad se ale nelíbil opozičnímu zastupiteli Janu Sýkorovi z TOP 09. „ S doplňkem, když se to dobře vysoutěží za více než čtyři miliony z peněz daňových poplatníků necelých 900 metrů," neodpustil si poznámku.

Ivetě Orolínové z TOP 09 ale také připadlo nerozumné investovat pět milionů, včetně částky za veřejné osvětlení. Místostarosta se ale bránil tím, že je to cena obvyklá za kilometr.

„Před dvěma lety většina zastupitelů prohlásila, že tam nebude takový provoz, aby občané nemohli chodit po silnici," vložil se do diskuse Rudolf Kouba za KSČM. Naproti tomu bývalý starosta Milan Lomoz z ČSSD dotaci sice kvitoval, nicméně upozornil, že provoz na komunikaci opravdu není nijak velký. Když projekt prostudoval do podrobností, nabyl dojmu, že z hlediska použitého materiálu jde spíš o cestu pro vozidla a ne pro pěší a cyklisty.

„Pravdou je, že se musí dořešit, jak jít pěšky kolem kruhového objezdu," dodal Milan Lomoz s tím, že by byl proto, aby se projekt přepracoval.

Nakonec devět hlasů zastupitelů pro odsouhlasení záměru nestačilo, pět bylo proti a pět se zdrželo.