Na pravidelném jednání zastupitelstva, jež se v Bakově nad Jizerou konalo v pondělí večer, se diskutovalo o tom, zda diskutovat s občany, nebo ne.

Vše totiž pramenilo z toho, že diskuse, ve které mohou obyvatelé se zastupiteli diskutovat o tom, co je pálí, nad rámec bodů programu, se zatím příliš neosvědčil.

Právě do tyto diskuse, podle starostky města Jany Štěpánové a dalších zastupitelů,  chodili pouze dva až tři občané a jejich připomínky byly spíše výčtem jejich osobních problémů. Tedy nic podnětného a nic, s čím by se zastupitelé měli zabývat.

Velkým oponentem tohoto návrhu byl ale zastupitel Klíma, jež zdůraznil potřebnost diskuse proto, že je to přece pro lidi. „Pokud lidem tuhle možnost zrušíme, opět se jim vzdálíme a vezmeme jim šanci, v rozumném čase (zastupitelstvo začíná v osmnáct hodin), přijít a přednést podnětný návrh.

Starostka města ale oponovala. „Ti dva, či tři lidé nám sem chodí nadávat a práskají tu dveřmi, zdržují nás od naší práce a nikomu z nás to nic nepřinese," uvedla ke zrušení bodu diskuse občanů starostka Štěpánová.

Po dlouhé diskusi, kdy už se zdálo, že diskuse občanů bude zařazena na závěr programu (což by časově bylo až před desátou hodinou večerní), zastupitelé odhlasovali diskusi s občany na začátku zastupitelstva ponechat, ale s výjimkou.

Občané přijít mohou, přednesou co je pálí, ale mohou mluvit pouze dvě minuty. Po vyjádření zastupitelů se pak mohou ještě jednou k bodu vrátit a oponovat, nebo se k jejich stanovisku vyjádřit. Škoda jen, že na zastupitelstva do Bakova chodí jen velmi málo lidí, z řad obyvatel města.