Vánoční strom na náměstí v Bakově musí dolů. Na tom se zastupitelé, na posledním zastupitelstvu, shodli. Vede je k tomu totiž několik dendrologických posudků, které v podstatě říkají, že strom je nemocný, není však v havarijním stavu.

Lišily se pak ale názory v tom, kdy strom pokáce a padaly také nápady, zda si z něj neponechat něco na památku. Zastupitel Přemysl Dvořák tak navrhoval, z jeho dřeva, nechat vyrobit dřevěné sošky do betlému. Vzhledem k jeho stavu to ale není možné.

Další z návrhů přednesla zastupitelka Veronika Bůžková. Ta chtěla nechat strom stát, ještě přes letošní vánoční svátky, zazpívat si pod ním a rozloučit se s ním.

Zastupitel Miroslav Palounek by nejraději strom sundal hned, bojí se velkých mrazů, které by, podle něj, smrt stromu,  mohly zásadně ovlivnit.

Zastupitelé nakonec odhlasovali, že strom přežije letošní Vánoce a poražen bude v roce 2013 s tím, že starostka Bakova Jana Štěpánová řekla: „Pokud to bude potřeba, půjde strom bez milosti dolů, a to okamžitě."