V případě mladoboleslavských škol připadají zápisy na 1. až 16. dubna. Školy preferují zápis prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře, který rodiče naleznou na webu každé z nich. Pokud by někdo neměl možnost vyplnit elektronický formulář, tak si na dané škole domluví termín osobní návštěvy. Vždy je ale nutné nahlásit se dopředu.

„Je to v této situaci pochopitelný krok a my jsme si už podobný průběh zápisů mohli vyzkoušet v loňském roce, nicméně to s sebou přináší několik komplikací. Zápis byl pro učitele mimo jiné i možností zjistit, zda je to které dítě na školu skutečně zralé. Mohli doporučit rodičům, na čem do zahájení školní docházky zapracovat, případně je upozornit na to, že by měli pro dobro dítěte zvážit odklad," uvedl náměstek primátora Mladé Boleslavi Daniel Marek.

Náměstek se zároveň obává toho, aby nenastaly další dílčí problémy na podzim. Může se totiž stát, že u mnoha prvňáčků až na začátku nového školního roku pedagogové narazí na to, že daná dítka ještě měla zůstat v mateřské škole. Podle Daniela Marka by tak mohlo mít město dodatečné problémy s kapacitou mateřinek.

„Chtěl bych proto požádat všechny rodiče, kteří si nejsou jisti, zda je jejich dítě už zralé na školní docházku, aby to zkonzultovali s odborníky. Poradí určitě i učitelky ve školce, které dítě znají, případně se lze obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Jde především o spokojenost dětí, nezralé dítě se ve škole bude trápit a snadno si ji znechutí,“ vyzval náměstek Marek.

Děti se do školek vracely i letos

Podle zástupce ředitele 6. Základní školy Lukáše Krejčíka k návratům dětí do mateřských škol docházelo už v tomto školním roce. „Byly to ale spíše ojedinělé případy,“ okomentoval Lukáš Krejčík. Podle jeho názoru má stejně hlavní slovo pedagogicko-psychologická poradna a také vyučující právě z mateřinek a samozřejmě také rodiče, kteří děti znají nejlépe.

Návrat dítka do kolečka předškolního vzdělávání však může mít neblahý vliv na jeho psychiku. „Záleží na tom samotném dítěti. Může to zvládnout dobře. Ale na druhou stranu už se mu mohlo líbit v novém kolektivu a pak je to problém,“ podotknul Krejčík.

Ten vidí problém spíše v tom, že děti, rodiče i učitelé jsou absencí zápisu ochuzeni o to, že by si školu prohlédli a zažili jakési uvedení do nového prostředí. Instituce samotné jsou na on-line formu zápisu připravené teoreticky a z loňského roku i prakticky.