K zápisu do prvních tříd pak musí každé dítě, které k poslednímu srpnu dovrší šest let věku. „Děti, kterým bude šest od září do konce prosince 2020, mohou být přijaty na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.

Rodiče potom s potomky musí přednostně do svých spádových škol, jinak však mohou vybírat i z ostatních institucí. O odklad školní docházky je potom zapotřebí požádat ředitele příslušného zařízení. Seznam přijatých dětí bude následně vyvěšen na veřejně přístupném místě a také samozřejmě na webu školy.

„K zápisu je nutný rodný list dítěte, občanský průkaz a v případě cizinců, kteří nejsou občany EU, i doklady o povolení k trvalému, případně dlouhodobému pobytu,“ připomněl Šubrt.

Do mateřinek se děti budou zapisovat ve čtvrtek 7. května a bude povinné pro ty, které k 31. srpnu dovrší 5 let věku. Opět rodiče musí přednostně do své spádové školky. V Mladé Boleslavi jsou potom rozděleny do dvou obvodů.