Jaké to je sedět v opravdové školní lavici, dívat se na tabuli a poslouchat paní učitelku. To poprvé v životě zažilo lehce přes padesát dětí, které po dva dny přicházely k zápisům do prvních tříd Základní školy v Bělé pod Bezdězem.

Každé dítě, které do bělské základky přišlo, dostal na starost jeho starší budoucí spolužák, respektive žák pátého ročníku. Zatímco rodiče vyplňovali všechny potřebné náležitosti ve sborovně školy, jejich malý žáček za doprovodu staršího kamaráda, odešel do jedné ze tříd k zapisující paní učitelce.

Jak Deníku řekla vedoucí učitelka pro první stupeň Iva Radochová, děti tam poznávaly barvy, počítaly, kreslily, ale také recitovaly básničky či zpívaly básničky. „Paní učitelka se snaží odhadnout, zda dítě je zralé na školu,“ uvedla Radochová.

Velký důraz se tento rok kladl na výslovnost, protože právě ta se velmi zhoršuje. „Dále pak dbáme na správné držení tužky, což je také velmi důležité,“ poznamenala vedoucí učitelka pro první stupeň s tím, že neméně důležité je soustředění dětí, aby malý žák vydržel celý den ve školní lavici.

Znalosti a dovednosti malých školáků, spíše budoucích školáků, Deníku přiblížila jedna z učitelek Jana Tyšerová. „Děti jsou velmi šikovné. Jediný problém, který vidíme všichni, je mluva. Jde o to, že špatně vyslovují, což má za následek problémy v první třídě například při psaní. Jinak jsou ale šikovné a nebojí se,“ uvedla pedagožka.

Kde je problém? Zřejmě za to může fakt, rodiče doma se svými ratolestmi velmi málo mluví nebo například nečtou! „Určitě je potřeba s dětmi se více bavit – co bylo ve školce, o kamarádech a běžných problémech. Prostě s nimi více komunikovat,“ míní Jana Tyšerová.

Za zmínku také stojí, že k zápisům do prvních tříd bylo přihlášeno více chlapců, než dívek. „Po dlouhé době, kdy bylo více dívek, tak tentokráte máme asi o třetinu více chlapců,“ uvedla jako zajímavost Iva Radochová.

Do školy se pochopitelně hlásí nejvíce dětí z Bělé pod Bezdězem, dále pak z příměstských částí města, jako je Březinka a podobně. Do Základní školy v Bělé pod Bezdězem ovšem mají zájem chodit i děti ze sousedního okresu, konkrétně z obce Kuřivody.

Iva Radochová přisuzuje zájem dětí z Kuřivod, navštěvovat bělskou základní školu tomu, že zde funguje velké množství zájmových kroužků a děti se zde od první třídy učí anglický jazyk. „Je zde také příjemná atmosféra. Máme zkušené paní učitelky,“ podotkla Radochová.

Zájem o školu dětí z Kuřivod těší i místostarostku Bělé pod Bezdězem Jitku Tošovskou. „Jsme tomu velice rádi. Myslím si, že je to obrázek výborné kvality naší školy,“ uvedla místostarostka.