Jak to všechno bude, popsal Václav Kolman z 1. základní školy v Mladé Boleslavi. „Na celém Mladoboleslavsku je sjednoceno programové vybavení, které je připravováno s Bakalářem,“ vysvětlil Kolman. Bakalář je systém, který školy již mají a v aktuální situaci jeho prostřednictvím žákům zadávají úkoly a pasáže, které si mají nastudovat.

Základní školy do něho nyní podle Kolmana dostanou přístupové kódy a rodiče jeho prostřednictvím vyplní zápisový lístek. „Škola je dostane, shromáždí a v budoucnu se vyučující s dětmi setkají, aby je fyzicky viděli,“ podotkl Kolman.

Rodiče se mohou dále rozhodnout, zda přihlášku přinesou fyzicky nebo zda jí podají elektronicky. Pokud se do školy budou chtít vydat, je zapotřebí nejprve zavolat.

Vzhledem k tomu, že je plánovaný zápis velmi netypický, stále hrozí nebezpečí, že do první třídy nastoupí i děti, které by potřebovaly ještě rok v mateřince. Podle Kolmana je ale možné v takovém případě během září až října dát žáčkovi ještě dodatečný odklad. Způsobilost by pak odhadla třídní učitelka. Existuje ale ještě další možnost, jak zralost zjistit už před zápisem.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Odklad je o tom, jak to cítí rodiče, škola jim u zápisu dává doporučení, rozhodnutí může vyslovit pedagogicko – psychologická poradna. Pokud rodiče vnímají, že by dítě ještě potřebovalo čas, tak si domluví schůzku s poradnou, která je přijme přednostně a školní zralost posoudí. Toho, že by se po začátku školního roku mohly školky plnit dětmi, které se vrátí z prvních tříd, se částečně obává také město.

„Chtěl bych požádat všechny rodiče, kteří si nejsou jisti, zda je jejich dítě už zralé na školní docházku, aby to zkonzultovali s odborníky,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in