Jak sdělil stavbyvedoucí Zdeněk Slavík, práce na prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží se mílovými kroky blíží do finále. Na úterý 2. prosince je naplánovaná kolaudace.

„To, že jsou hlavní činnosti za námi, ukazují práce, kterým se v současné době věnujeme. Teď stavbaři tráví čas broušením a lakováním podlah, lištováním či instalováním osvětlení," řekl Zdeněk Slavík, který od začátku června drží průběh pevně ve svých rukou.

Přesto se musel potýkat s drobnými problémy. Největším byla zřejmě chybějící dokumentace: „Při bouracích pracích jsme totiž potřebovali vědět, v jakém stavu jsou stropní konstrukce," vysvětlil stavbyvedoucí s tím, že rovné desky léta skrývaly renesanční klenby.

Západní křídlo prošlo také průzkumem restaurátorů. Ti drobnými sondami zkoumali nejen stěny, kde by se mohly nacházet cenné pozůstatky z historie. Ruku k dílu přidali samozřejmě také archeologové. Jim se několik objevů podařilo: „Jarmila Sedláčková například zjistila, že u vstupu v prostoru průjezdu jsou základy gotické věže. Dva metry pod jednou z revitalizovaných místností sonda odhalila gotickou část zámku, která byla během renesance upravována," popsal Zdeněk Slavík s tím, že jejich práce stavbaře limitovala. Společně ale museli najít určitý kompromis a postupovat tak, aby se jednotlivými zásahy neomezovali.

Požární signalizace i zabezpečovací zařízení

Po rekonstrukci získá zámek řadu vychytávek. Kromě požární signalizace přibude v každé z místností zabezpečovací zařízení pro případ, že by se do nich pokusil někdo vniknout. Díky chystané expozici je uvnitř zámku zavedený také internet.

A co se už nyní rýsuje? Vpravo od vstupní brány návštěvníci nově najdou informační centrum, několik expozic a nechybí ani toalety. „Zaměstnanci zde budou mít k dispozici kuchyňskou linku a moderní zázemí. Podlaha, po níž se všichni budou pohybovat, je z původních fošen. Jen jsme je museli demontovat, očistit, nalakovat a vrátit zpátky," vyjmenoval stavbyvedoucí postup, kterým dřevěnou podlahu zachránili.

Podobný zásah si vyžádaly i čtvery venkovní dveře, které odborníci zrestaurovali a významně jim tam prodloužili životnost. Kolem nich si lze prohlédnout kamenná ostění, jimž restaurátoři také vrátili původní nádech.

Až bude vše hotové, mohou se návštěvníci podle Petra Matouška, ředitele Městských kulturních zařízení, těšit na zajímavou výstavu.

Například spodní část expozice si užijí hlavně děti. Připraveno zde pro ně bude napůl interaktivní zázemí, kde si zahrají na archeology.

Revitalizace západního křídla bělského zámku vyjde na 11,8 milionů. Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy bude činit osmdesát procent ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů.