Akce se zúčastnili zástupci města, školy i organizací a společností, které se na realizaci přístavby podílely. Mezi ně patří EMH stavební, Ještědská stavební a Škoda Auto Nadační fond. Na slavnostním otevření byla hojně zastoupena také veřejnost.

Největší zásluhu na realizaci projektu si připisuje město, které celou akci financovalo částkou 37 milionů korun. Nadační fond Škoda Auto přispěl na bezbariérovou konstrukci kolem schodiště.

Všichni hosté spolu s bývalým školníkem slavnostně přestřihli pásku a tím nové prostory zpřístupnili k běžnému využití. Žáci školy a učitelé připravili pro návštěvníky slavnostní pásmo písní.

Ředitel školy Jan Šilhán přislíbil, že třídy budou v brzké době vybaveny interaktivními pomůckami. Také informoval o tom, že škola má nové webové stránky.

Bakovští nelení a právě zpracovávají projekt nové tělocvičny. Město zároveň získalo souhlas s projektem, který řeší nové učebny v podkroví školy a výtahy.

Den otevřených školních dveří byl spojen se společným občerstvením, které připravili ve školní jídelně.

Iveta Karásková