Zájemci tak nyní mohou podat žádosti o finanční podporu svých projektů. Výzvu k předkládání investičních projektových záměrů směřujících do oblasti sociální infrastruktury vyhlásilo město již oficiálně. Peníze budou zajištěné ze strukturálních evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. „Datum ukončení příjmu projektových záměrů je do 30. června,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Žadatelé musejí být z území Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Mladé Boleslavi a mají předkládat svoje projektové záměry. Žádosti dále poputují řídícímu výboru IPRÚ. Ten bude rozhodovat o vydání v souladu s integrovanou strategií. Povinnou přílohou k žádosti je právě potvrzení o tomto souladu. To je potřeba k tomu, aby zájemci vůbec mohli žádat o samotnou dotaci.

„Výzva je zaměřena na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v území IPRÚ. Celková ERDF alokace výzvy je ve výši 17 milionů korun. Oprávněným žadatelem je obec nebo nestátní nezisková organizace,“ řekl Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.