Duo založili v roce 2004 český houslista Pavel Burdych a slovenská klavíristka Zuzana Berešová. Od té doby oba mladí umělci absolvovali bezpočet koncertů v Česku, na Slovensku, ale i v evropských metropolích: Řím, Paříž, Lisabon, Atény, Bukurešť, Sofie ad.

Díky svému česko-slovenskému zaměření jsou oslovováni sdruženími Čechů a Slováků po celém světě. Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů.

Pro rok 2011 připravili koncertní programy k jubileím Antonína Dvořáka (170), Mikuláše Schneidera-Trnavského (130) a Petra Machajdíka (50).
Československé komorní duo je publikem i odbornou kritikou oceňováno za vysokou profesionalitu, perfektní souhru a muzikalitu.

Na 308.hudebním večeru mnichovohradišťského KPH Československé komorní duo z tvorby našeho letošního jubilanta Antonína Dvořáka zahraje Romanci op. 11, Sonátu F dur op. 57 a oblíbený Mazurek.

České autory zastoupí ještě Dumky Leoše Janáčka a Polka z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Slovanské skladatele rozšíří Canzonetta Petra Iljiče Čajkovského.

Program, již tak velmi bohatého večera Kruhu přátel hudby doplní Scherzo Johanese Brahmse.