Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na dodavatele oprav a ze čtyř nabídek vybralo sdružení firem Metrostav a BES. Opravy by měly vyjít na 96,68 milionů korun.

Mostní svršek je v nevyhovujícím stavu. Mimo jiné je na konci životnosti izolace mostu a místy protéká voda na krajní nosník a pilíře. „Ty jsou poškozeny stékající vodou, beton je degradovaný, obnažená výztuž koroduje. Vzhledem ke stávajícímu stavebně - technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení větší opravy s cílem zvýšit životnost mostu minimálně o dalších 25 let,“ uvedl Martin Buček z ŘSD.

V rámci opravy mostu bude kompletně odstraněn mostní svršek. Odstraněny budou římsy mostu včetně jeho příslušenství. Dojde k výstavbě nových říms, výměně všech mostních závěrů a repasování stávajících mostních ložisek. Společně s nimi bude provedena sanace pilířů. Vznikne nová konstrukce vozovky včetně nové izolace mostovky. Most dostane nový zádržný systém, zábradlí a ochrannou stěnu z transparentního plexiskla.

Předpokládaný termín zahájení prací je druhá polovina června, přičemž stavba bude probíhat ve třech etapách. V rámci 1. etapy, kterou bude bourání římsy na pravé straně směr Mladá Boleslav, bude provoz na mostě zachován v obou směrech jízdy a bude veden v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. Tento režim vedení provozu zůstane zachován téměř dva měsíce. Ve zbývajících dvou etapách, kdy budou opět probíhat práce za provozu, již bude doprava po mostě vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem až do konce listopadu.