Připravte se na dosud největší stavební zásahy a omezení dopravy v centru Mladé Boleslavi. Na konci útrap ale bude kompletně zrekonstruované Staroměstské náměstí.

Město Mladá Boleslav totiž získalo miliony korun v rámci dotací z Evropské unie a v příštím roce tak začne s přeměnou náměstí s důrazem na klidové zóny, drobné služby a turistický ruch.

„Pan architekt Michal Hlaváček již finišuje s projektem. Až bude hotový, tak neprodleně podáme žádost v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, abychom mohli rekonstrukci Staroměstského náměstí realizovat. Pokud půjde vše podle harmonogramu, tak bychom měli začít s pracemi v polovině dubna 2009,“ řekl Boleslavskému deníku náměstek primátora Mladé Boleslavi Adolf Beznoska.

„Rozkopeme doslova celé náměstí,“ připustil už dnes hrozící vážné dopravní komplikace, podobné těm, jaké přinesla nedávná stavba horkovodu v centru města. U tak velkého projektu se ale dají dopravní komplikace očekávat všude na světě.

„Chceme postupovat po etapách tak, abychom život na Staroměstském náměstí úplně nezastavili,“ dodal Beznoska. Město si ale stojí za tím, že projektová dokumentace na stavbu bude perfektně připravena a práce by tak neměly zdržovat ani nečekané objevy. Jsou totiž zmapované veškeré sítě pod náměstím i podzemní štoly.

„Máme to perfektně zmapované. Víme, že je tam například sněhová jáma o rozměrech dvacet krát čtyři metry. Problémy tam jsou, nicméně jednáme s Vodovody a kanalizacemi, plynárenskými a dalšími firmami, aby do konce roku připravily podzemní sítě tak, že do nich už později nebude nutné zasahovat,“ uvedl náměstek.

V nejbližších dnech tak například začne oprava plynového potrubí ve spodní části náměstí. Jakmile bude mít město kompletní projektovou dokumentaci, začne s veřejnou soutěží na dodavatele stavebních prací. Následně bude určen harmonogram stavby. Od poloviny dubna by pak měly práce pokračovat po jednotlivých etapách zhruba do konce příštího roku.

„Mým snem je, abychom mohli pořádat vánoční trhy v roce 2009 na již zrekonstruovaném náměstí. Ale bude samozřejmě záležet na podmínkách vítězného dodavatele stavby,“ řekl Beznoska. Na koncepci obnovy náměstí se v Mladé Boleslavi pracuje už několik let, kdy se ve vedení města vystřídali různí politikové. Celý záměr se tak již několikrát změnil.

Vlevo je starší a vpravo novější varianta rekonstrukce Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi.

GRAFIKA: Jak bude vypadat Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi? KLIKNĚTE pro zvětšení náhledu projektu. Vlevo je starší a vpravo novější varianta rekonstrukce Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi.

Poslední variantou je vybudování velké klidové zóny v pravé a středové části náměstí, kde budou lavičky, vodní prvky a zeleň. Právě klidová zóna bez aut bude na nové ploše převažovat.

„Chceme tam i různé zajímavé architektonické prvky, aby se lidé měli důvod na náměstí vracet. Turisty by to pak mohlo lákat si náměstí vyfotografovat. Jako příklad uvádím náměstí v Londýně, kde třeba na lavičce sedí kamenný Winston Churchill a lidé se s ním fotí,“ popisuje Beznoska.
Očekává rovněž, že na změnu budou reagovat i místní podnikatelé a přizpůsobí nabídku služeb tak, aby lidé měli důvod jít i za nimi.

Zatímco, dnes tvoří téměř celé náměstí široká silnice a průjezdné parkoviště, příští rok tomu bude přesně naopak. Silnice povede jen v levé části, i když bude lehce zvlněná. Na ní budou navíc příčné nájezdové prahy pro zpomalení vozidel. Na odpočinkové plochy bude vjezd umožněn za přísných podmínek jen kvůli zásobování.