V rámci rozhovorů mezi mládeží a seniory došlo na taková témata, jako je soužití Čechů a Němců, Mnichovský diktát, druhá světová válka a osvobození, kolektivizace zemědělství, zánik rodné obce, sovětská okupace, vojenská služba a mnohá další.

Žáci tak měli příležitost vejít v přímý styk s komplikovanou historií 20. století. Zážitky pamětníků, kteří se s nimi takto dělili o své vzpomínky, jim byly výmluvným důkazem toho, jak do sebe může životy jednotlivců strhnout vír dějin.

„Ke studentům promluvili například Reinhard Horn, rodák z dnes již zaniklé obce Prosička poblíž Vicmanova, či Růžena Šorejsová, jejíž rodině sebrali v období kolektivizace zemědělství rodný statek v Hoškovicích,“ představuje pamětníky Michal Šimek, zástupce organizace Post Bellum, a pokračuje ve výčtu:

„Na soukromé krejčí z Mnichova Hradiště i na historii místního volejbalu zavzpomínal Oldřich Vytvar. Olga Musilová pak ve svém vyprávění popisovala vyhánění Čechů ze sudetského pohraničí, kde byl její tatínek četníkem.“

Další pamětník, Jiří Křepelka, zase podle slov Šimka povyprávěl o klukovských vzpomínkách na druhou světovou válku a na svou pozdější službu u vojenského letectva na přelomu 50. a 60. let.

Žáci mají vyslechnuté příběhy ve svých výstupech dále zhodnotit, srovnat s archivními prameny a odbornou literaturou a na závěr pak zpracovat formou rozhlasové či televizní reportáže. Projekt Příběhy našich sousedů v Mnichově Hradišti pak vyvrcholí dnes v 17 hodin v hradišťském kině, kde budou studenti své práce představovat širšímu publiku.

Zařadí se tak mezi již více než tři tisíce žáků a studentů z jedenašedesáti měst po celé republice, kteří podobným způsobem zpracovali vzpomínky a příběhy pěti set sedmdesáti pamětníků. Organizace Post Bellum iniciuje podobné projekty na školách již od roku 2013.

Letošní prezentace hradišťských studentů rovněž patří mezi sérií jubilejních akcí, pořádaných městem Mnichovo Hradiště u příležitosti stoletého výročí vzniku samostatného Československa, které si připomíná celá země.