Nápadu se dostalo velké podpory ze strany vedení všech škol i ze strany rodičů, kteří nezištně přispěli cenami pro zúčastněná družstva. Vítězem nedávného miniturnaje se stali žáci ze Ždáru, následovali ti z Loukovce, Kláštera, Veselé a Jiviny.