Poplatek 30 korun se bude vybírat za klinická vyšetření klienta na odděleních nemocnice nebo ve specializovaných ambulancích v nemocnici, dále v Poliklinice Modrá hvězda a také ambulancích v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti.


Poplatek 30 korun za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v nemocniční lékárně a výdejně léků.


Poplatek 60 korun za každý den hospitalizace. Pacienti dostanou v poslední den pobytu v nemocnici složenku, nebo fakturu. Mohou zaplatit hotově, nebo také do osmi dnů bezhotovostním převodem na účet nemocnice. Při delším pobytu na lůžku bude poplatek vybírán vždy v poslední den měsíce. To se týká zejména klientů léčeben dlouhodobě nemocných Na Celně a v Mnichově Hradišti.


Poplatek 90 korun
je určen za poskytnutí pohotovostní služby, kam patří návštěva lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé, ústavní pohotovostní služby v sobotu, neděli, ve svátek a v pracovní dny od 17 do 7 hodin.