My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Se slovy této písně teď v ulicích Mladé Boleslavi i dalších měst můžete potkat Kašpara, Melichara a Baltazara.

Tedy Tři krále, kteří krátce po narození navštívili Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. V našich zeměpisných šířkách chodí se zpěvem od domu k domu a koledují.

Farní charita v Mladé Boleslavi by za peníze získané z letošní sbírky chtěla pořídit například zdravotnické a dekubitní matrace pro Dům péče Českého Červeného kříže v Mladé Boleslavi, které jako jediné ve městě poskytuje paliativní péči.

V minulém roce byla Tříkrálová sbírka podle lov Ivany Kolínové z boleslavské farní charity úspěšná: „Vybrali jsme více prostředků než v předešlém roce, a to díky dobré atmosféře, která celou akci provázela," zhodnotila v minulém roce. O tom, že v roce 2014 byli lidé štědří, svědčí částka téměř sto tisíc, kterou přispěli na dobrou věc.

V kasičkách charita nakonec našla celkem 99 376 korun, což bylo o 8399 korun více než v roce 2013. Tříkrálová sbírka loni v Mladé Boleslavi například posloužila na pomoc mladým lidem z města, kteří byli ohrožení sociálním vyloučením.

O rok dříve šly peníze na počáteční realizaci vzniku nového domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou v Chotětově, který v horizontu několika let připravuje uvést do provozu místní farnost.

Pokud chcete také přispět, ale s koledníky se nepotkáte, nezoufejte. Můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 korun. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 budete každý měsíc přispívat třiceti korunami. Částka by se v tomto případě z vašeho účtu odečítala automaticky.