Budoucnost patří mechatronice. Tak by se do jedné věty dalo shrnout setkání na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi.

To se uskutečnilo při příležitosti ukončení slavnostního otevření vylepšených prostor školy. Na začátku všeho stála nabídka firmy Škoda Auto na finanční podporu technického vzdělávání.

Vedení školy a pedagogové začali pracovat na tom, jak tuto možnost využít, a výsledkem byl projekt, na němž se kromě školy a automobilky podílel i Středočeský kraj.

Co všechno teď mají zdejší studenti k dispozici díky penězům, které takto škola získala? „Technické vzdělání na vysoké úrovni tu získají v učebně pro výuku konstruování CAD/CAM v programu CATIA a v učebně mechatroniky, která je vybavena sofistikovanými sadami legendární stavebnice Merkur," vypočítává ředitel školy Martin Kubát.

Kromě toho, že se podařilo vylepšit technické vybavení učeben a laboratoří, chválí si ředitel průmyslové školy Martin Kubát navázání spolupráce se základními školami z Mladoboleslavska.

„Zapojilo se celkem osm základních škol, jejichž žáci k nám docházeli na zájmové kroužky, kde využívali technické novinky, pořízené i díky projektu. Spolupráce se školami byla výborná a oběma stranám poskytla cenné poznatky," řekl.

To ocenil i náměstek hejtmana Středočeského kraje a boleslavský zastupitel Karel Horčička: „Jsem rád, že kromě středoškoláků využijí nové učebny v rámci zájmových kroužků i žáci místních základních škol, což je pak může motivovat právě k přihlášce na tuto průmyslovku,"uvedl.

Při této příležitosti upozornil Michal Kadera, ředitel Vnějších vztahů ve Škoda Auto na fakt, že co se týká technických profesí, které budou v příštích letech zapotřebí, není na tom Česká republika právě růžově.

„Nejde říci, že by tento projekt, který vnímám jako velice dobrý a strašně potřebný, a moc za něj všem děkuji, přišel za pět minut dvanáct. Přiznejme si, je to ve dvě odpoledne, a my budeme mít hodně práce, abychom dokázali držet krok s vývojem průmyslu ve světě," řekl.

Blíží se podle něj takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. a ta bude znamenat obrovskou změnu výrobních procesů v průmyslu. Vzhledem k tomu, že v naší zemi tvoří průmysl víc než třetinu hrubého domácího produktu, mohli bychom mít velký problém.

„Obor budoucnosti je mechatronik výrobních systémů. Potřebujeme lidi, kteří budou efektivně pracovat se stroji a doplňovat je, rozumět jim a jejich fungování, a případně být připraveni je opravit či jinak zasáhnout. Komunikace člověka a stroje je to, čemu patří budoucnost," dodal Michal Kadera.

Poukázal i na to, že v této chvíli vlastně ani nelze říci, čím se budou živit mladí lidé za deset patnáct let. Jsou to totiž povolání, která dnes ještě ani neexistují.