Podle stávajícího projektu se jedná o moderní šestnáctimetrovou budovu, která počítá s podzemním parkovištěm pro 18 vozidel a technickým zázemím, třemi nadzemními patry obchodů 
a střešním bytovým patrem.

Záměr vietnamských investorů se však nelíbí vlastníkům okolních nemovitostí, kteří proti stavbě objektu podali petici na stavební odbor magistrátu a v současné době jednají s autory projektové dokumentace o podrobnostech stavby a případných úpravách.


Obyvatelé lokality protestují


Na jednání vedeném na půdě magistrátu byla projednávána zejména otázka zastínění okolních parcel, nakládání s odpadem, průběhu výstavby spojené s pohybem těžké techniky v lokalitě za Májem, nebo problematika minimálních či nulových vzdáleností mezi novostavbou a již existujícími objekty, u kterých by realizace projektu mohla narušit statiku.

Na přetřes přišel i způsob, jakým byl obyvatelům okolních domů sdělen záměr investorů.

„Na jednom z domů mám umístěné billboardy, na které mám měsíce dopředu nasmlouvanou reklamu. Mám na ně stavební povolení, ale nikdo to se mnou před povinnou ohláškou nepřišel probrat," ztěžuje si jeden 
z účastníků řízení.

Projekt už dostal zelenou od architektonické rady. Splňuje totiž veškeré zákonem stanovené normy a limity. Nyní se pouze čeká na další postup vlastníků okolních objektů, kteří se pokusí rozhodnutí napadnout.

Z výsledků jednání mezi zástupci investorů a obyvateli okolních domů ve čtvrtek vyplynulo, že budova na pozemku za hotelem vznikne v takové podobě, v jaké nyní existuje v projektové dokumentaci.

Stavba může být hotová za rok


„Zatím neexistuje žádný časový horizont, kdy by měla stavba započnout. Po udělení stavebního povolení jsme během tří týdnů schopni vybrat realizátora zakázky a teoreticky do měsíce začít s výstavbou," uvedl zástupce stavebníka Roman Matějka.

Plánovaná výstavba by pak měla trvat jeden rok. Po dobu stavby se bude stavební technika pohybovat po pozemních komunikacích mezi Městskou knihovnou a bývalým Májem.

Projektanti počítají s využitím lehčích nákladních automobilů, pro které by manévrování v úzkých ulicích neměl být problém.

Do hotového obchodního domu se zákazníci dostanou vozem z Laurinovy ulice, kde bude ve stávajícím průchodu vytvořena vjezdová závora. Hlavní část zásobování by měla být řešena ze strany od knihovny služebním vjezdem a výjezdem.

V budově, která bude řešena jako standardní obchodní dům s pasáží, nebudou žádná stravovací zařízení ani potraviny, které by se staly konkurencí okolních podniků tohoto typu. To však neznamená, že se vlastník objektu do budoucna nerozhodne pro jejich zřízení.

„Současný projekt s ničím takovým nepočítá, ale po úpravách a rekolaudaci by to bylo možné," doplňuje Matějka.

„Náš hotel byl vybudován v roce 1926. Bojím se, aby na něj stavební práce neměly fatální dopad. Projektanti mě ale utvrzují, že vše bude odizolováno a žádná škoda nevznikne," komentuje vzniklou situaci Eva Včelišová, provozovatelka hotelu Bičík.

Ta se společně s ostatními obyvateli lokality rozhodla pro vypracování oponentního posudku na proslunění okolních budov. Nevěří totiž, že šestnáctimetrová budova propustí do některých prostor minimální množství denního světla.

„Obáváme se, že s tím nic nezmůžeme. Projektanti argumentují tím, že vše splňuje zákonné normy a sporné otázky, ke kterým jsme na jednání došli, vyřeší doplněk projektové dokumentace," uzavírá Včelišová.

Boleslavský deník bude sledovat další vývoj situace.