V loňském roce totiž kontejnery neznámí pachatelé hned několikrát poškodili. Nejprve k tomu došlo v srpnu, pak v listopadu a nakonec v prosinci, kdy šlo pro provozovatele – Dimatex CS – o příslovečnou poslední kapku. „Kontejnery bylo nutné za nemalé náklady opakovaně opravovat. Jeden ze dvou poškozených kontejnerů na textil není dokonce možné ani opravit a bude zlikvidován. Z toho důvodu budou kontejnery staženy,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.

Není ale všem dnům konec. Pokud by se prý v Jiráskově ulici našla lepší lokalita, kde by kontejnery tolik nelákaly vandaly, tak je provozovatel připraven je opět přistavit. Zatím se to ale neplánuje.

Případ zrušení kontejnerů je ale ve městě spíše ojedinělý. Město se naopak snaží zvyšovat jejich počet a aktivně hledá vhodné lokality. „Podněty přicházejí od občanů. Aktuálně jsou kontejnery všude, kde měly být, ale z besed s obyvateli různých částí města vzejdou často podněty na nová stanoviště, případně podněty na to, jaký kontejner by ještě potřebovali,“ upozornila mluvčí města Šárka Charousková.

Nová nádoba na elektroodpad tak nedávno přibyla v Bezděčíně. V prosinci zase vzniklo podzemní kontejnerové stanoviště v ulici Na Radouči nebo v malé T.G.M.