Díky spolupráci s různými muzejními institucemi, ať už v rámci kraje, či i za jeho hranicemi, mohou přímo v domovech nabídnout panely s vyobrazeními a informacemi připravenými muzejníky právě pro prezentace při podobných příležitostech.

Na to, jak se jedna z krajských příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, Domov U Anežky mající na Mladoboleslavsku střediska Luštěnice a Benátky nad Jizerou, zapojila do projektu Národního muzea zpřístupňujícího některé výstavy právě v pobytových zařízeních sociální péče, upozornil na sociálních sítích krajský úřad. V rámci kampaně nazvané „Do muzea? Třeba hned!“ dostali klienti v červenci příležitost prohlédnout si i důkladněji prostudovat panely představující život, dílo i odkaz dvou mužů, obecně považovaných za velikány české historie: Karla IV. a Tomáše G. Masaryka. Obě střediska Domova u Anežky si tyto výstavy postupně vystřídala.

| Video: Youtube

Klienti se o ně živě zajímali, potvrdil ředitel domova Aleš Vychodil. „Jsme velice potěšeni, že se jim tato aktivita zalíbila,“ poznamenal. Zápůjčka tak přesně splnila svůj účel: pozvat do muzea i lidi, jimž zdravotní stav neumožňuje, aby se vypravili do stálých výstavních prostor.