„Je hodně skromná, moc nemluví. Uvidíte sama," řekl mi Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska, zhruba půl hodinu před oceněním kulturní mecenášky Yvonne Tláskalové v obřadní síni magistrátu.

Ani v nejmenším nelhal. V obřadní síni seděla nenápadně, tiše … Kdo by čekal dámu v klobouku a s drahými šperky, asi by ji jen těžko poznal.
O tom, že jednou z jejích vlastností je skromnost, svědčí, že se ve prospěch jiných organizací vzdala šeku na 50 tisíc, které jí náležely stejně jako soška Elegána boleslavského. Toho ale neodmítla.

Ivonne Tláskalová pochází z Náchoda, kde se narodila v roce 1938. Se starší sestrou Dagmar vyrůstaly v kultivovaném rodinném prostředí. Tatínek působil jako právník, maminka se od mládí věnovala hudbě, zejména hře na klavír a na housle.

Prarodiče vlastnili obchod s galanterií, což rodině zajišťovalo poměrně solidní majetkové zázemí. Po únoru 1948 však byla jejich živnost znárodněna a rodina se poté přestěhovala do Mladé Boleslavi.

Výuka cizích jazyků

Ivonne i její sestra Dagmar zasvětily svůj život nejen výuce cizích jazyků. Ze svého bytu vytvořily neoficiální, o to však útulnější, kulturní centrum, kde se vzdělávaly zejména v hudbě a v literatuře stovky mladých i starších občanů Mladé Boleslavi a jejího okolí.

Pro všechny byla kromě jiného nezapomenutelným zážitkem proslulá vánoční matiné, pro něž Dagmar Tláskalová nacvičila vždy obtížnou klavírní skladbu a žáci obou sester se naučili v některém z cizích jazyků složité pasáže z vrcholných děl světové literatury.

Ivonne Tláskalová se mecenášským činnostem věnuje i v současné době, a to zejména v oblasti výtvarného umění. Díky jejich finanční a morální podpoře vznikly desítky uměleckých děl – maleb, kreseb, grafických listů, dřevořezeb i dalších typů plastik z dílny mnoha současných či nedávno zemřelých umělců. Žádné z děl si ale sestry neponechaly, ale darovaly je do sbírek Muzea Mladoboleslavska. Bylo jich tolik, že by se z nich dalo sestavit několik hodnotných uměleckých expozic.

s přispěním ředitele Muzea Mladoboleslavska Luďka Beneše