Stavební řízení je dočasně pozastaveno. Budoucnost zařízení na výrobu brusných kotoučů pro stavebnictví za použití naftalenu, jež by chtěla v Benátkách vybudovat společnost Carborundum Electrite, je nejistá.

Krajský stavební úřad totiž minulý týden podmínil udělení stavebního povolení dodáním kompletního projektu řešení odpadních vod. Jeho pořízení celou záležitost nejen prodlouží, ale, jak uvedl generální ředitel společnosti Pavel Dostál, další náklady možná přimějí společnost od původního záměru zcela odstoupit.

„Stavební úřad se vyjádřil 
v tom smyslu, že budou chtít, abychom nejdříve měli stavební povolení na jímku, a do té doby stavební řízení pozastaví," uvedl Dostál po jednání se zástupci stavebního úřadu a ekologů.

Kromě otázky naftalenu 
v odpadních vodách se na posledním setkání hovořilo také o způsobu měření množství naftalenu ve vzduchu.

Firma navrhuje metodu využívanou například v sousedním Rakousku. Zde se množství karcinogenní látky určuje měřením těkavého uhlíku.

„Z tohoto měření nevyplývá, jaké procento z této směsi organických látek je naftalen. Jde jen o teoretický předpoklad. Přitom naftalen je tou nejvíc diskutovanou škodlivinou," poznamenává předseda ekologického sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Společnost Tyrolit, jejímž závodem je také benátecké Carborundum, chce ve městě vyrábět kotouče s porézním povrchem právě za použití naftalenu. Jeho kuličky se po zahřátí z povrchu kotoučů při výrobě vypaří a je tedy nutné je jímat a pálit.

Obyvatelé města mají obavu především z úniku látky, která je na seznamu potenciálních karcinogenů, může poškodit lidské orgány, vyvíjející se plod a je toxický pro vodní organismy, ale také ze zápachu. Naftalen totiž zapáchá už při nízkých koncentracích.

Spuštění nového způsobu výroby brusných kotoučů by přineslo několik desítek pracovních míst, ředitel společnosti Pavel Dostál však začíná být skeptický: „Řízení trvá více než rok, začínáme pochybovat, že se nám podaří záměr protlačit."