„Je to úžasné, takový nález jsme nečekali. Pro náš kraj se jedná o nový druh, v Česku roste jen na pár místech,“ neskrývala radost předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Tořič včelonosný je až 40 centimetrů vysoká vytrvalá bylina, která roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních. Kvete v červnu a červenci. Vyskytuje se většinou ve Středozemí. Na Mladoboleslavsku zatím nebyla zaznamenána. Rostlina je závislá na mykorhize, což znamená, že nemůže růst všude, ale pouze tam, kde ji to umožňuje její houbovitý partner. Patří mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna zákonem. Vztahují se na ní také předpisy EU úmluva CITES.

Ochránci přírody mapují území Mladoboleslavska letos podrobněji. „Výsledkem je nález několika zcela nových druhů rostlin, a to nás nesmírně těší,“ doplnila Milada Vrbová.