Dvě pátrání za těmito nádhernými květinami proběhly na Dolnobousovsku. K vidění byly květiny jako: hadí mord nízký, vítod, kozlík dvoudomý, prstnatec májový a bradáček vejčitý nebo prstnatec Fuchsův.

Druhé stanoviště, na kterém rostou orchideje, bylo navíc zajímavé tím, že se jednalo o krásnou lesní louku, na které v minulosti, když ještě nebyla tak přísná pravidla, použili lesní hospodáři roundup na vyhubení náletů. Orchideje naštěstí nezahubil, stejně jako pozdější požár louky a lesa, který zde vypukl při pálení suché trávy v devadesátých letech.