Už od příštího školního roku začnou české školy vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu. Povinnost vypracovat tento program jim ukládá nový školský zákon. Na mnohých školách mají proto s jeho přípravou plné ruce práce. Stejně tak i na 2. základní škole v Mladé Boleslavi. Podle nového programu se ale začnou učit děti nejprve v 1. a 6. třídách.

„Naše škola byla mezi veřejností vždy známa svou specializací na výuku cizích jazyků. Na tuto letitou tradici chceme navázat i ve školním vzdělávacím programu,“ řekla ředitelka školy Hana Macková.

Žáci se mimo jiné mohou těšit například na výuku anglického jazyka počínaje prvním ročníkem. Od čtvrtého ročníku navíc dotovanou čtyřmi hodinami týdně a zpestřenou hodinami konverzace s rodilými mluvčími. Druhého cizího jazyka se žáci dočkají v šestém ročníku. Na výběr bude z angličtiny a němčiny. „Bude–li zájem, můžeme otevřít i výuku francouzštiny, ruštiny a španělštiny.“

Své znalosti ale budou moci žáci rozšiřovat i po skončení výuky v kroužcích cizích jazyků. „Při studiu cizích jazyků je důležitý co nejčastější kontakt s jazykem,“ vysvětlila Macková. Například v letošním roce mají žáci na druhém stupni sedm hodin výuky cizích jazyků týdně. Navíc každý rok škola pořádá jazykové pobyty v zahraničí. V cizím jazyce dokonce zkoušejí výuku některých předmětů a vydávání žákovského časopisu.

„Účastníme se také konverzačních soutěží v cizích jazycích, kde naši žáci obsazují v konkurenci studentů gymnázií přední místa na okresní i krajské úrovni,“ pochválila své žáky ředitelka Hana Macková.

Děti, které by chtěly na škole cizí jazyky studovat, nemusí mít podle ředitelky školy Hany Mackové předchozí znalosti. „Pro výběr budoucích žáků do 1. až 3. ročníků nevyžadujeme předchozí znalosti cizího jazyka. Do vyšších ročníků vykonávají uchazeči rozdílové zkoušky, o nichž informujeme na našich webových stránkách www.2mb.cz,“ uvedla závěrem ředitelka základní školy Hana Macková.