Zatímco lidé, bydlící vlokalitách, kde dosud kanalizace chyběla, mají zvýstavby radost, starostka Bakova nad Jizerou Jana Štěpánová ale upozorňuje na řadu nepříjemností. „Výstavba nám opravdu dělá vrásky na čele. Tím, jak stavební práce postupují, narušují každodenní život ve městě,“ sdělila bakovská starostka.

Atěch problémů je hned několik. Jde například oodvoz zeminy zvyhloubených stok. „Potýkáme se například snepořádkem na silnicích. Ale většinou jde ovýjimečné případy,“ řekla Štěpánová stím, že pokud se takový nepořádek na silnicích vBakově opravdu objeví, je vco nejkratší době stavební firmou odstraněn. Zmíněné problémy vznikají například přidešti.

Důvod, proč musí těžké stavební stroje vozit vyhloubenou zeminu doslova přes celé město, je jednoznačný. „Problém je vtom, že vlokalitě na Trenčíně nemáme žádné pozemky ve vlastnictví města,“ upřesnila důvod starostka.

Bakov má své pozemky zcela na druhé straně města. Tam je také zemina svážena.

Problém ale čeká na obyvatele ipři vyvážení popelnic. „Zhotovitel má popelnice vyvážet od domů až ktakovému místu, kam se může popelářský vůz dostat,“ řekla Jana Štěpánová, starostka Bakova.

Vedení města se ale už při výstavbě několikrát setkalo spřípady, že lidé neměli své popelnice vyvezené. „Když se uzavírá silnice, vždy jsou stím spojené problémy. Jde ale spíše oproblémy komunikační,“ řekla Boleslavskému deníku starostka. Podle jejich slov jde například oto, že někteří zobyvatel nejsou schopni tak rychle reagovat. Někdy je také problém zkomunikovat všechny obyvatele bydlící vprávě vuzavírané ulici. „Je to například tím, že si dotyční nevyberou včas schránku a nepřečtou si pokyny, jak vdobě uzavírky postupovat,“ vytkla některé zhříchů starostka Bakova.

Dostavby celé kanalizace by se obyvatelé Bakova měli dočkat letos vzáří, popřípadě vříjnu.