Příběh se začal psát 2. října 2000. Tehdy se poprvé otevřely brány Škoda Auto Vysoké školy, první firemní vysoké školy v České republice, prvním studentům. Co se za následujících 15 let změnilo? Snad všechno. Skromné začátky i prudký rozvoj posledních let přiblížili řečníci v rámci slavnostního zasedání akademické rady v kostele sv. Bonaventury Na Karmeli.

„Naplňují mě pocity osobní hrdosti, že jsme před 15 lety našli odvahu uskutečnit něco, co bylo jaksi nad rámec. Přál bych si, abychom i v budoucnu měli více odvahy dělat rozhodnutí, která se odlišují a vybočují," řekl předseda správní rady a člen představenstva společnosti Škoda Auto Bohdan Wojnar.

„Říká se, že vysoká škola potřebuje 20 let k tomu, aby se dokázala etablovat. Škola Auto Vysoká škola je už ve třech čtvrtinách emancipační cesty. A 15 let je dlouhá doba, zvlášť když zvážíme rychlost vývoje, jakým prochází," nastínil rektor Pavel Mertlík.

Pozvání na slavnostní akt přijala celá řada českých rektorů, zástupců partnerských škol i společností. Vyslechli si několik projevů, z nichž úsměv na tváři vyloudil zejména Štěpána Laciny, absolventa školy, který zavzpomínal na začátky vysoké školy ještě v areálu automobilky, na její pozdější přesun na půdu 6. základní školy, kde vysokoškoláci bojovali se školáky o poslední bagety z automatu, i na definitivní přesun do reprezentativních a moderních prostor bývalého kláštera Na Karmeli.

„Právě jsme byli svědky aktu, kterým oficiálně slavíme 15. výročí založení školy. Slavnostní část už je za námi, odpoledne budeme pokračovat běžným pracovním zasedáním akademické rady. Například na programu je schvalování některých dlouhodobých strategických dokumentů," přiblížil prorektor Petr Šulc.

Škoda Auto Vysoká škola v posledních dvou letech buduje především síť stálých partnerů, zejména z oblasti automobilového průmyslu, ale také z řad dalších průmyslových podniků či konzultačních společností. Příkladem může být uzavření spolupráce s Unicorn College specializující se na IT technologie. Rovněž se jí podařilo získat prestižní akreditaci ACBSP, která absolventům otevírá nové možnosti osobního růstu.

Dalším velkým cílem školy je získání akreditace doktorského studijního programu, což znamená získání univerzitního statutu. To bude ovšem podle Šulce otázka období možná delšího než pět let. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem, který vejde v platnost pravděpodobně v příštím roce, bude škola rovněž usilovat o získání institucionální akreditace, která je vlastně českou obdobou mezinárodní akreditace ACBSP. Ta umožní autonomnější rozvoj vysoké školy i snazší tvorbu nových oborů.

Právě flexibilitu, s jakou škola nové obory a studijní programy v návaznosti na poptávce otevírá, považují její zástupci za nepřekonatelnou. Nyní je například zažádáno o akreditace oborů Podniková ekonomika a Řízení lidských zdrojů.

Na škole současně studuje 1100 studentů ze 17 zemí světa a 70 procent z nich získá během studia zkušenost ze zahraniční praxe. Velká důležitost se přikládá angličtině.

„Pro úspěch v podnikání potřebujete mít pouze dvě věci: správnou vizi a strategii, a správné lidi. Já věřím, že tato škola má obojí," uzavírá Bohdan Wojnar.