„Tento stav trvá od dokončení stavby v roce 2010, kdy se úplné napuštění rybníka nepodařilo provést," vysvětlila za město Bělá  Zdeňka Poláková. Vedení města proto přistoupilo k provedení geologického průzkumu dna místního rybníka. „Průzkum byl prováděn v září letošního roku Josefem Hejnákem a město za něj muselo zaplatit patnáct tisíc korun," uvedla Poláková.

A jaký byl výsledek? Odborníky bylo zjištěno, že pravděpodobně došlo při zemních pracích během rekonstrukce v nedávné době k odebrání těsnící vrstvy dna, a proto se voda v nádrži neudrží. Rada města tak schválila pokračovat v řešení stavu utěsněním dna jílovou vrstvou a dále schválila zpracování geodetického zaměření a projektových prací před samotnou opravou.

Udělala tedy firma, která rekonstrukci rybníka prováděla, nějakou chybu? Protože řešení, jak zabránit vsakování vody, se našlo. Bude ho provádět stejná firma v rámci reklamace? „Dosud nebylo prokázáno zavinění dodavatelské firmy. V případě, že nebude reklamace uplatněna, proběhne výběrové řízení na dodavatele jako na veřejnou zakázku," upřesnila Zdeňka Poláková.

Pokud se tedy neprokáže zavinění firmy, která rekonstrukci prováděla, bude muset město utratit další tisíce za „utěsnění" rybníka. Vedení Bělé už ví, kolik to bude. „Na utěsnění dna jílovou vrstvou jsou vyčísleny náklady na dvě stě padesát tisíc korun," prozradila Poláková a dodala, že kvůli zimnímu počasí, se s pracemi počká do příštího jara. „Hlavním důvodem jsou opravdu klimatické podmínky – aby vrstva jílu neztratila nepropustnost, nesmí totiž před zatopením vodou promrznout," dodala závěrem Zdeňka Poláková z městského úřadu v Bělé pod Bezdězem.