Náměstkové primátora Daniel Marek a Miroslava Kašpárková a později i zástupci ČSOL položili květiny k pomníku legionářů. „Národní i osobní svobodu si neseme každý sám v sobě a stejně jako demokracii ji nelze brát jako samozřejmost. I proto je nutné připomínat 28. říjen obzvláště nastupujícím generacím, našim dětem či vnoučatům. Přál bych si, aby tento den nevnímali jako archaický svátek, kdy nemusí do školy, ale jako důležitý den a mezník," řekl mimo jiné náměstek primátora Daniel Marek.

„Právě hodnotový odkaz 28. října je to nejdůležitější, co bychom si měli dnes připomínat. Neznalost historických faktů nedopadá na českou společnost tak drtivě jako neschopnost rozpoznávat hodnoty, které pramení ze základů moderní české státnosti. A ty byly určující pro vznik samostatného a svobodného státu," řekl Tomáš Pilvousek. ČSOL se zúčastnila nejen akce na Komenského náměstí, ale také uspořádala setkání u bývalých kasáren na Jičínské ulici.

Pojizerský taneční pohár 2021
OBRAZEM: Tanečníci se v Boleslavi utkali na Pojizerském poháru

Další program se odpoledne od 14 hodin konal u Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Představili se vojáci v dobových uniformách z období první i druhé světové války, dobová vojenská technika a automobily. V krátkých ukázkách se předvedly společně s vojáky i repliky historických letadel z leteckého muzea.