Při hloubení výkopů pro uložení potrubí oborníci z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kteří na práce dohlíželi, objevili celkem 162 objektů z různých období pravěku. I když předpokládali, že v místě známém osídlením již od neolitického období se „něco“ objeví, skutečným počtem nálezů byli sami udiveni. I jejich bohatstvím. Pro odborníky tedy rozhodně šlo o překvapení příjemné.

Předběžné výsledky výzkumu, na kterém archeologové pracovali v terénu od března do počátku května (přičemž se na postupu prací domlouvali s pracovníky Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav), na zhruba kilometrovém úseku výkopu zaznamenávají pozůstatky sídlišť z období neolitu, doby bronzové, železné i římské. Někdy jde dokonce o dvě různé vrstvy nad sebou, což dokládá, že místo bylo obýváno skutečně dlouhodobě.

Zřejmě největší unikát představuje nález zlomku vývrtku kamenné broušené sekery. Ve skutečně nečekaném množství odborníci zaznamenávali pozůstatky někdejších zásobních jam a staveb – ať už šlo o zahloubené chaty, či kůlové jamky. Většina z nalezených objektů pak skrývala zlomky keramiky, kostí i kamenných nástrojů či různých pomůcek (a to jak štípané, tak i broušené industrie).

Nejednalo se přitom o běžné archeologické vykopávky v podobě plošného odkryvu němých svědků minulosti. Převážně archeologové dokumentovali narušené objekty na řezech výkopu; pouze v jednom případě došlo na dokopávání jejich vlastním přičiněním. A dosavadní poznatky napovídají, že se zřejmě podařilo narazit na příkop někdejšího hrazeného (tedy opevněného) areálu. Jeho velikost zatím není známa; prozkoumána byla zatím pouze malá část.

Další poznatky o pravěkém osídlení východně od Mladé Boleslavi, ve směru k dnešnímu Jičínu, zřejmě přinese také jiná chystaná stavba v této oblasti. Připravuje se budování cyklostezky – a na zásahy do terénu mají opět dohlížet pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.